Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2024 contine 25 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 8 Ianuarie 2024 (11 vizite)
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2023, din excedentul bugetului pentru anii precedenţi. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere referatul nr.32 din 08.01.2024 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere referatul nr. 33 din 08.01.2024 al compartimentului de...
 
Hotararea nr. 2 din 31 Ianuarie 2024 (91 vizite)
Privind aprobarea casării şi scoaterii din uz a unor obiecte de inventar din patrimoniul Primăriei Comunei Nădrag . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că, în urma inventarierii bunurilor materiale din Patrimoniul Primăriei Comunei Nădrag, s-a constatat că unele obiecte de inventar şi mijloace fixe din respectivul patrimoniu au un grad avansat de uzură fizică şi morală astfel încât nu mai pot fi ...
 
Hotararea nr. 3 din 31 Ianuarie 2024 (92 vizite)
Privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2024 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere prevederile art. 61. al. (1) lit a) din Legea nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune. Având în vedere referatul nr.186/ 26.0...
 
Hotararea nr. 4 din 31 Ianuarie 2024 (23 vizite)
Privind privind declararea ca fiind de utilitate publică locală, a obiectivului de investiții „Înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Crivina, Comuna Nădrag, jud Timiș” finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny Consiliul Local Nădrag jud. Timiș. Având în vedere necesitatea asigurării unui serviciu public de canalizare către toţi locuitorii comunei, la standardele impuse de legislaţ...
 
Hotararea nr. 5 din 31 Ianuarie 2024 (15 vizite)
Privind aprobarea vânzării a 5 parcele de teren intravilan situate pe strada Aleea Teiului, către persoanele care au calitatea de concesionari ai respectivelor terenuri. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitările de cumpărare a celor 5 terenuri intravilane,situate în comuna Nădrag str. Aleea Teiului , solicitări formulate de către persoanele care au calitatea de concesionari ai respectivelor terenuri și care...
 
Hotararea nr. 6 din 31 Ianuarie 2024 (25 vizite)
Privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF 401752 Nădrag nr.top 401752 suprafata 325 mp. situat pe strada Haiduca nr.3 . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitarea de cumpărare a terenului intravilan înscris în CF 401752 Nădrag nr. top 401752 , cu suprafaţa de 325 mp. situat în comuna Nădrag str. Haiduca nr.3, solicitare formulată de prorietarul casei edificate pe respectivul teren; ...
 
Hotararea nr. 7 din 31 Ianuarie 2024 (16 vizite)
Privind acordarea unui ajutor constând în lemne de foc unor persoane vârstnice singure și familii/persoane fără venituri aflate în nevoie socială, care domiciliază pe raza comunei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere existența în comuna Nădrag a unor persoane vârstnice singure și familii/persoane fără venituri aflate în nevoie socială , care nu – și pot achiziționa lemne pentru a asigura încălzire...
 
Hotararea nr. 8 din 31 Ianuarie 2024 (22 vizite)
Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 3 terenuri intravilane situate în comuna Nădrag, înscrise în CF 401790 Nădrag, CF 401791 Nădrag și CF 401795 Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea eficientei administrări a imobilelor din domeniul public al Comunei Nădrag şi a existenţei unor cereri privind concesionarea de terenuri sau clădiri de pe raza comunei Nădrag....
 
Hotararea nr. 9 din 31 Ianuarie 2024 (28 vizite)
Privind dezmembrarea terenului intravilan situat în localitatea Nădrag, str. Ghioceilor, înscris în CF 401357 Nădrag, deschiderea de cărți funciare noi și alocarea de numere cadastrale, pentru cele 2 loturi rezultate în urma dezmembrării. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Primăriei Nădrag . Având în vedere referatul nr. 237 din 31.01.2024 al primarului comu...
 
Hotararea nr. 10 din 31 Ianuarie 2024 (20 vizite)
Privind evaluarea în vederea vânzării a două terenuri intravilan situate în Nădrag, strada Izvodea și strada Ghioceilor. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea administrării eficiente a bunurilor imobile din patrimoniul Comunei Nădrag; Având în vedere referatul nr. 240 / 31.01.2024 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere refera...
 
Hotararea nr. 11 din 9 Februarie 2024 (98 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2024. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere adresa DGFP Timiş prin care se repartizează sumele defalcate din TVA pe anul 2024. Ţinând cont de prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; Având în ved...
 
Hotararea nr. 12 din 9 Februarie 2024 (97 vizite)
Privind privind evaluarea în vederea concesionării a unui teren intravilan înscris CF 400306 Nădrag, nr. topografic 400306, cu suprafaţa de 8.265 mp. situat în Nădrag str. Padeș. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea administrării eficiente a bunurilor imobile din patrimoniul Comunei Nădrag; Ţinând cont de solicitările de concesiune a respectivului teren intravilan formulate de mai mul...
 
Hotararea nr. 13 din 9 Februarie 2024 (86 vizite)
Privind aprobarea executării de lucrări de reparaţii la unele bunuri imobile din patrimoniul Primăriei Comunei Nădrag, de către personalul încadrat la Serviciul Public Apă Canalizare din cadrul Primăriei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de reparaţii la unele bunuri imobile din patrimoniul Primăriei Comunei Ndrag. Ţinând cont că pers...
 
Hotararea nr. 14 din 9 Februarie 2024 (96 vizite)
Privind modul de valorificare a masei lemnoase ca ” masă lemnoasă pe picior” producţia anului 2024, pentru o partidă, cu volumul de 31,59 mc, situata pe strada Padeş din localitatea Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea valorificării eficiente a masei lemnoase rezultate din administrarea în regim silvic a terenurilor cu vegetaţie forestieră ce fac parte din patrimoniul Comunei Nădrag. Având în vedere referatul nr. 293 ...
 
Hotararea nr. 15 din 28 Februarie 2024 (90 vizite)
Privind stabilirea orarului de funcționare, a modului de utilizare și a taxei de acces la spațiul de recreere şi activităţi vocaţionale pentru copii, amenajat la etajul punctului de lucru al Primăriei Nădrag situat în Nădrag, Piaţa Parc nr.13. Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş; Ţinând cont de necesitatea utilizării în cele mai bune condiţii a spațiului de recreere şi activităţi vocaţionale pentru copii, amenajat la ...
 
Hotararea nr. 16 din 28 Februarie 2024 (86 vizite)
Privind însușirea apartenenței la domeniul privat al Comunei Nădrag a cotelor părți, din două imobile teren extravilan, situate în Comuna Nădrag, zona Lunca, asupra cărora este înscris provizoriu în cartea funciară dreptul de proprietate a UAT Comuna Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Primăriei Nădrag, precum și a stabilirii cu exac...
 
Hotararea nr. 17 din 28 Februarie 2024 (85 vizite)
Privind alocarea unui număr cadastral nou pentru o parcelă de teren intravilan , cu suprafaţă de 840 mp., situată în Nădrag str. Oțelarilor. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Primăriei Nădrag . Având în vedere referatul nr. 419 din 23.02.2024 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere referatul nr....
 
Hotararea nr. 18 din 28 Februarie 2024 (83 vizite)
Privind dezmembrarea în două parcele a imobilului curti constructii in intravilan cu constructii cu suprafaţa de 978 mp. înscris în CF 400693 Nădrag, nr. top. 400693 situat în Nădrag str.Oțelarilor nr.24 . Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag. Având în vedere referatul nr.422 din 23.02.2024 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; ...
 
Hotararea nr. 19 din 28 Februarie 2024 (83 vizite)
Privind privind aprobarea fondurilor destinate organizării de evenimente culturale în comuna Nădrag în anul 2024. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere tradiţia organizării în comuna Nădrag a unor evenimente culturale, prilej cu care au loc diverse manifestări artistice, spectacole, ce contzribuie la păstrarea identităţii culturale şi a tradiţiilor locale, fiind un important vector de promovare a imaginii comunei ...
 
Hotararea nr. 20 din 28 Februarie 2024 (90 vizite)
Privind alocarea unui număr cadastral nou pentru o parcelă de teren intravilan , cu suprafaţă de 487 mp., situată în Nădrag strada Aleea Teiului. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Primăriei Nădrag . Având în vedere referatul nr.428 din 23.02.2024 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere...
 
Pagina 1 din 2 1 2 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.