Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2017 contine 121 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 31 Ianuarie 2017 (47 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 31 ianuarie 2017 Privind aprobarea organigramei si statului de funcii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice pentru anul 2017. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atribuiilor autoritailor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitai ; Avâ...
 
Hotararea nr. 2 din 31 Ianuarie 2017 (48 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.2 din 31 ianuarie 2017 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2017 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere ...
 
Hotararea nr. 3 din 31 Ianuarie 2017 (48 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 31 ianuarie 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizai dupa modificarea cotei TVA la 19%, pentru investiia „Reabilitare si extindere reea de apa uzata (canalizare si staie de epurare), localitatea Nadrag judeul Timis\", finanat prin Programul Naional de Dezvoltare Locala. Consiliul Local al Comunei Nadrag, Judeul Timi Având în vedere prevederile art. 291alin.(1) lit. b)...
 
Hotararea nr. 4 din 31 Ianuarie 2017 (48 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 31 ianuarie 2017 Privind acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice Nadrag , necesare acoperirii unei pari din cheltuielile efectuate pentru montarea unei instalaii de încalzire centrala în cladirea bisericii. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere solicitarea adresata de Parohia Romano Catolica Nadrag de a fi sprijinita material pentru acoperirea unei pari din cheltuielil...
 
Hotararea nr. 5 din 31 Ianuarie 2017 (47 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 31 ianuarie 2017 Privind aprobarea casarii autogunoierei si autospecialei pentru stingerea incendiilor din dotarea Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere faptul ca autogunoiera si autospeciala pentru stingerea incendiilor din dotarea primariei Nadrag nu mai sunt funcionale, având norma de casare îndeplinita si repararea lor impunând costuri foarte mar...
 
Hotararea nr. 6 din 31 Ianuarie 2017 (48 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 31 ianuarie 2017 Privind aprobarea de principiu a închirierii spaiilor neutilizate din atelierul scoala din cadrul Liceului Tehnologic “ Traian Grozavescu ” Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere solicitarea Liceului Tehnologic “ Traian Grozavescu ” Nadrag privind închirierea spaiilor neutilizate din atelierul scoala. Având în vedere referatul...
 
Hotararea nr. 7 din 20 Februarie 2017 (48 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 20 februarie 2017 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea unei mai bune administrari a spaiilor din imobile si a terenurilor, proprietate publica sau privata a comunei Nadrag. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local. inând cont de prevederile Legii nr. 273/...
 
Hotararea nr. 8 din 20 Februarie 2017 (48 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea demararii investiiei „Realizare acoperis, reabilitare, modernizare si dotare gradinita Nadrag” care se intenioneaza a fi propusa pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017. Consiliul local al Comunei Nadrag, judeul Timis; Având în vedere fapul ca imobilul în care funcioneaza gradinia din Nadrag din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozavescu ...
 
Hotararea nr. 9 din 20 Februarie 2017 (50 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea demararii investiiei „Reabilitare, modernizare si dotare liceu Nadrag” care se intenioneaza a fi propusa pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017. Consiliul local al Comunei Nadrag, judeul Timis; Având în vedere fapul ca imobilul în care funcioneaza liceul din Nadrag din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozavescu Nadrag necesita unele lucra...
 
Hotararea nr. 10 din 20 Februarie 2017 (55 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea demararii investiiei „ Reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele I – IV Nadrag” care se intenioneaza a fi propusa pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017. Consiliul local al Comunei Nadrag, judeul Timis; Având în vedere fapul ca imobilul în care funcioneaza scoala cu clasele I-IV din Nadrag din cadrul Liceului Tehnologic Tr...
 
Hotararea nr. 11 din 20 Februarie 2017 (47 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea demararii investiiei „ Reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele I – IV Nadrag” care se intenioneaza a fi propusa pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017. Consiliul local al Comunei Nadrag, judeul Timis; Având în vedere fapul ca imobilul în care funcioneaza scoala cu clasele I-IV din Nadrag din cadrul Liceului Tehnologic Tr...
 
Hotararea nr. 12 din 20 Februarie 2017 (46 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 20 februarie 2017 Privind achiziionarea de aparatura si dotari de bucatarie pentru cantina scolii din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere faptul a fost implementat obiectivul de investiii în cadrul caruia au fost executate ample lucrari de modernizare si reamenajare a cantinei scolii din Nadrag, iar vechile dotari ale bucatariei, care erau improprii folosine...
 
Hotararea nr. 13 din 20 Februarie 2017 (47 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 20 februarie 2017 Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nadrag, necesare refacerii faadei exterioare si înlocuirii jgheaburilor la cladirea bisericii. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis; Având în vedere solicitarea adresata de Preotul Paroh al Bisericii Ortodoxe din Nadrag privind acordarea unui sprijin material pentru refacerea faadei exterioare si înlocuirea jgheaburilor la...
 
Hotararea nr. 14 din 20 Februarie 2017 (48 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea executarii de reparaii constând în înlocuirea scândurilor distruse la suprastructura a trei podee situate în localitatea Nadrag. Consiliul local al Comunei Nadrag, judeul Timis; Având în vedere faptul ca scândurile de pe unele podee de lemn din comuna Nadrag sunt degradate si constituite un pericol pentru sigurana locuitorilor comunei ; Având în vedere avizu...
 
Hotararea nr. 15 din 20 Februarie 2017 (53 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 20 februarie 2017 Privind modificarea tarifului pentru serviciile de colectare a deseurilor menajere prestate de catre SC Ecosal – GNSC S.R.L catre persoanele fizice si juridice din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere numeroasele solicitari din partea SC Ecosal – GNSC S.R.L. operatorul serviciului de salubrizare al comunei Nadrag, de a se majora tari...
 
Hotararea nr. 16 din 20 Februarie 2017 (46 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziii publice a UAT Comuna Nadrag si a Planului anual al achiziiilor publice pentru anul 2017. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea derularii pocedurilor de achiziii publice în condiii legale; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În temeiul art.36 al.(9) ...
 
Hotararea nr. 17 din 20 Februarie 2017 (48 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 20 februarie 2017 Privind atestarea apartenenei la domeniul privat al UAT Comuna Nadrag a unui teren intravilan situat în comuna Nadrag , strada Pades zona Strand înscris în CF 308 Nadrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3 cu suprafaa de 260 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situaiei juridice a imobilelor din evidena cadast...
 
Hotararea nr. 18 din 20 Februarie 2017 (55 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 20 februarie 2017 Privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan înscris în CF 401358 Nadrag nr. Cadastral 401358, situat în zona Lunca din Nadrag, în vederea constituirii de parcele destinate construirii de case. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere solicitarea mai multor locuitori ai comunei de a li se asigura parcele de teren pentru construirea de case de locuit Av...
 
Hotararea nr. 19 din 13 Martie 2017 (63 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA Nr. 19 Din 13 martie 2017 Privind aprobarea Proiectului „ Realizare acoperis, reabilitare, modificare si dotare gradinia Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timi Având în vedere avizul comisiei de specialitate al Consiliului local. inându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 – pentru aprobarea Programului naional de dezvoltare locala i Ordin nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea N...
 
Hotararea nr. 20 din 13 Martie 2017 (62 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA Nr. 20 Din 13 martie 2017 Privind aprobarea Proiectului „ Reabilitare, modernizare si dotare Liceu Nadrag” Consiliul Local al comunei Nadrag jud. Timi Având în vedere avizul comisiei de specialitate al Consiliului local. inându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 – pentru aprobarea Programului naional de dezvoltare locala i Ordin nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologic...
 
Pagina 1 din 7 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.