Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2018 contine 91 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 5 Ianuarie 2018 (32 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 05 ianuarie 2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului seciunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2017, din excedentul bugetului pentru anii precedeni. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local. Având în vedere faptul ca sumele necesare au fost ...
 
Hotararea nr. 2 din 26 Ianuarie 2018 (38 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 26 ianuarie 2018 Privind aprobarea organigramei si statului de funcii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice pentru anul 2018. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atribuiilor autoritailor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitai ; Avâ...
 
Hotararea nr. 3 din 26 Ianuarie 2018 (35 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 26 ianuarie 2018 Privind aprobarea planului anual de ocupare a funciilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag pentru anul 2018. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atribuiilor autoritailor publice locale ale comunei Nadrag; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; ...
 
Hotararea nr. 4 din 26 Ianuarie 2018 (27 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.4 din 26 ianuarie 2018 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2018 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere ...
 
Hotararea nr. 5 din 26 Ianuarie 2018 (37 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.5 din 26 ianuarie 2018 Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întârziere si penalitailor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevenelor si altor obligaii la bugetul local, datorate de catre contibuabilii persoane juridice si Persoane juridice de pe raza Unitaii Administrativ Teritoriale Comuna Nadrag pentru anul 2018. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în v...
 
Hotararea nr. 6 din 26 Ianuarie 2018 (32 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 26 ianuarie 2018 Privind încetarea funcionarii Cresei cu Doua Grupe, Comuna Nadrag, Judeul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere faptul ca nu mai exista suficiente solicitari de înscriere a copiilor la Cresa cu doua grupe din Comuna Nadrag ceea ce face imposibila funcionarea la parametrii proiectai ai respectivei unitai de învaamânt anteprescolar. Având în vede...
 
Hotararea nr. 7 din 26 Ianuarie 2018 (29 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 26 ianuarie 2018 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziii publice a UAT Comuna Nadrag si a Planului anual al achiziiilor publice pentru anul 2018. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea derularii pocedurilor de achiziii publice în condiii legale; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Av\\nd ]n vedere prevederile...
 
Hotararea nr. 8 din 26 Ianuarie 2018 (49 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 26 ianuarie 2018 Privind evaluarea si vânzarea prin licitaie a 4 parcele de teren intravilan din localitatea Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere existena necsitatea eficientei administrari a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nadrag Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; În conformitate cu prevederile art. 36 ali...
 
Hotararea nr. 9 din 26 Ianuarie 2018 (32 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 26 ianuarie 2018 Privind schimbarea destinaiei din locuina de serviciu în locuina convenabila pentru locuina situata la adresa Nadrag, str. Tineretului, bl.2, sc. A, ap. 15 , jud. Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis. Având în vedere ca nu mai exista solicitari pentru asigurarea unei locuine de serviciu, ale unor cadre de specialitate din diverse domenii ( medici, profesori, poliisti...
 
Hotararea nr. 10 din 22 Februarie 2018 (28 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 22 februarie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2018. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere adresa nr.2214/31.01.2018 a DGFP Timis. Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 si ale Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale ; Având în vedere avizul com...
 
Hotararea nr. 11 din 22 Februarie 2018 (32 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARAREA nr. 11 Din 22 februarie 2018 Privind aprobarea transferului unor utilaje din inventarul Primariei Nadrag în inventarul Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a Comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag, judeul Timis; Având în vedere intenia Consiliului local Nadrag de a infiinta un serviciu public de alimentare cu apa potabila si de canalizare a comunei, în acest scop fiind necesara si dotarea a...
 
Hotararea nr. 12 din 22 Februarie 2018 (30 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 22 februarie 2018 Privind înscrierea în cartea funciara a construciei „Turn metalic de sustinere statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice” situat în localitatea Crivina. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a patrimoniul comunei Nadrag. Având în vedere documentaia tehnica cadastrala. întocmita . Având în vede...
 
Hotararea nr. 13 din 22 Februarie 2018 (34 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 22 februarie 2018 Privind închirierea pe construcia „Turn metalic de sustinere statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice” situat în localitatea Crivina si la baza acestuia a unei suprafee de 50 mp, pentru amplasarea echipamentelor specifice de telecomunicaii aferente unei staii de telefonie mobila. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitat...
 
Hotararea nr. 14 din 22 Februarie 2018 (28 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.14 din 26 februarie 2018 Privind aprobarea specializarii ca si „coordonator de transport” a unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere ca Primaria Comunei Nadrag are în dotare doua microbuze de transport persoane, pentru utilizarea carora în condiii legale este necesara existena în rândurile p...
 
Hotararea nr. 15 din 22 Februarie 2018 (28 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 22 februarie 2018 Privind privind aprobarea demolarii locuinei situata pe strada Oelarilor nr. 24, Nadrag, jud. Timis Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere ca locuina de pe strada Oelarilor nr. este într-o stare avansata de degradare, ceea ce o face improprie utilizarii. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al com...
 
Hotararea nr. 16 din 28 Februarie 2018 (29 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 28 februarie 2018 Privind aprobarea dezlipirii a doua parcele din terenul înscris în CF 400173 Nadrag nr. top. 105/1/a/3/1/1. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere ca în eviedenele cadastrale ale comunei Nadrag sunt consemnate terenuri extravilane în proprietatea Asociaiei de Pasunat Crivineana, entitate înfiinata în anul 1892 si care a fot desfiinata în timpul regim...
 
Hotararea nr. 17 din 28 Februarie 2018 (34 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 28 februarie 2018 Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nadrag, necesare repararii acoperisului de la casa parohiala . Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis; Având în vedere solicitarea adresata de Preotul Paroh al Bisericii Ortodoxe din Nadrag privind acordarea unui sprijin material pentru repararea acoperisului de la casa parohiala. Având în vedere avizul favorabil al comisiei d...
 
Hotararea nr. 18 din 28 Februarie 2018 (28 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 28 februarie 2018 Privind acordarea de fonduri Bisericii Crestine Baptiste din Crivina, necesare reabilitarii termice a cladirii bisericii. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis; Având în vedere solicitarea adresata de pastorul Bisericii Crestine Baptiste din Crivina privind acordarea unui sprijin material pentru reabilitarea termica a cladirii bisericii. Având în vedere avizul favorabil al com...
 
Hotararea nr. 19 din 28 Martie 2018 (33 vizite)
România Comuna Nadrag Judeul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 28 martie 2018 Privind privind însusirea apartenenei la domeniul public al Comunei Nadrag a unui teren intravilan, înscris în CF 400065 Nadrag nr. cadastral 400065, cu suprafaa de 1056 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere faptul terenul intravilan, înscris în CF 400065 Nadrag nr. top. 400065, cu suprafaa de 1056 mp. al carui proprietar este Statul Român, este potrivit destinai...
 
Hotararea nr. 20 din 28 Martie 2018 (29 vizite)
România AVIZAT: Comuna Nadrag PRIMAR Judeul Timis MUNTEAN LIVIU Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 28 martie 2018 Privind completarea inventarului bunurilor care aparin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca a fost însusita apartenena la domeniul public al Comunei Nadrag a terenului intravilan, înscris în CF 400065 Nadrag nr. cadastral 4...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.