Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2015 contine 85 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 28 Ianuarie 2015 (3757 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 28 ianuarie 2015 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor acti...
 
Hotararea nr. 2 din 28 Ianuarie 2015 (245 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 28 ianuarie 2015 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local. Tinând cont de prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de c...
 
Hotararea nr. 3 din 28 Ianuarie 2015 (138 vizite)
România Comuna Nadrag Judetul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 28 ianuarie 2015 Privind însusirea apartenentei la domeniul public al Comunei Nadrag a imobilului „ Centrul de informare turistica Nadrag ”. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în comuna Nadrag a fost implementat proiectul „Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nadrag judetul Timis ” finanta...
 
Hotararea nr. 4 din 28 Ianuarie 2015 (180 vizite)
România AVIZAT: Comuna Nadrag PRIMAR Judetul Timis MUNTEAN LIVIU Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 28 ianuarie 2015 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în comuna Nadrag a fost implementat proiectul „Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legat...
 
Hotararea nr. 5 din 28 Ianuarie 2015 (144 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 28 ianuarie 2015 Privind scutirea de la plata contributiilor lunare de întretinere datorate pentru copiii înscrisi la cresa Nadrag, a unor categorii de parinti sau reprezentanti legali ai copiilor. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în comuna Nadrag exista persoane aflate în dificultate, fara venituri, sau cu venituri foarte mici, care nu pot achita contributia l...
 
Hotararea nr. 6 din 28 Ianuarie 2015 (144 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 28 ianuarie 2015 Privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvo-pastoral al Comunei Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei gestionari si gospodariri a terenurilor forestiere si a pajistilor proprietate a Comunei Nadrag. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consil...
 
Hotararea nr. 7 din 28 Ianuarie 2015 (143 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 28 ianuarie 2015 Privind diminuarea cu 4.626 mp a suprafetei terenului înscris în CF 400570 Nadrag cu nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20 având suprafata totala de 22.438 mp, situat în Nadrag str. Lunca Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere modificarea cursului pârâului Nadragel în timp si a drumului de acces in localitate. Tinând cont ca nu se poate stabili d...
 
Hotararea nr. 8 din 28 Ianuarie 2015 (130 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 Privind alocarea unui nr. cadastral nou pentru parcela de teren intravilan neînscris în cartea funciara, cu suprafata de 4.240 mp , având categoria de folosinta teren neproductiv, situat pe str. Ghioceilor lânga imobilul înscris în C.F. 400103 Nadrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/a/3. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenur...
 
Hotararea nr. 9 din 28 Ianuarie 2015 (136 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 28 ianuarie 2015 Privind alocarea unui numar cadastral nou pentru parcela de teren intravilan cu suprafata de 5.000 mp , având categoria de folosinta curti constructii, teren aferent Taberei Nadrag, neînscris în cartea funciara. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag a preluat în proprietate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Sportului – Autorita...
 
Hotararea nr. 10 din 28 Ianuarie 2015 (151 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 28 ianuarie 2015 Proiect de hotarâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401345 Nadrag, nr. top 401345. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate...
 
Hotararea nr. 11 din 28 Ianuarie 2015 (126 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 28 ianuarie 2015 Proiect de hotarâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401348 Nadrag, nr. top 401348. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate...
 
Hotararea nr. 12 din 11 Februarie 2015 (221 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 11 februarie 2015 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 1304/28.01.2015 a DGFP Timis Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul c...
 
Hotararea nr. 13 din 11 Februarie 2015 (269 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 11 februarie 2015 Privind aprobarea planului anual de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag; Având în vedere adresa nr. 2.956/27.01.2015 a Institutiei Prefectului Judetul ...
 
Hotararea nr. 14 din 11 Februarie 2015 (250 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 11 februarie 2015 Privind aprobarea retelei scolare ce va functiona în comuna Nadrag în anul scolar 2015 – 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 842/05.02.2015 al Inspectoratului Scolar Judetean Timis Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile art. 19 al.(4) si art. 61 din Legea nr...
 
Hotararea nr. 15 din 12 Martie 2015 (174 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 12 martie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis . Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2015 privind bugetul de stat pe anul 201...
 
Hotararea nr. 16 din 12 Martie 2015 (159 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 12 martie 2015 Privind aprobarea întocmirii studiului hidrogeologic necesar obtinerii avizului eliberat de Administratia Bazinala de Apa Banat pentru implementarea proiectului „Reabilitare si extindere retea de apa uzata ( canalizare si statie de epurare) localitatea Nadrag judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca pentru obtinerea avizului eli...
 
Hotararea nr. 17 din 12 Martie 2015 (168 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.17 din 12 martie 2014 Privind aprobarea vânzarii a trei terenuri intravilane din comuna Nadrag, situate pe strada Splaiul Strandului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea d-nei. Dragoi Daniela Nicoleta , prin care solicita aprobarea cumpararii terenului intravilan înscris în CF 400212 Nadrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 cu destinatia curti constructii pe care se a...
 
Hotararea nr. 18 din 12 Martie 2015 (137 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 12 martie 2015 Privind aprobarea angajarii unui aparator care sa reprezinte interesele UAT Comuna Nadrag, ce are calitatea de reclamant în actiunea în contencios administrativ care face obiectul dosarului 306/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca UAT comuna Nadrag în calitate de reclamant a formulat actiunea în contencios ...
 
Hotararea nr. 19 din 25 Martie 2015 (512 vizite)
România ...
 
Hotararea nr. 20 din 25 Martie 2015 (486 vizite)
România ...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.