Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2020 contine 69 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 9 Ianuarie 2020 (22 vizite)
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2019, din excedentul bugetului pentru anii precedenţi. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local. Având în vedere faptul că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local a...
 
Hotararea nr. 2 din 9 Ianuarie 2020 (26 vizite)
Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către contibuabilii persoane juridice şi persoane fizice de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nădrag pentru anul 2020. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea unei mai bune administrări a fonduril...
 
Hotararea nr. 3 din 9 Ianuarie 2020 (20 vizite)
Privind aprobarea acordării de ajutoare de urgenţă constând în lemne de foc, familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate din comuna Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere faptul că în comuna Nădrag există mai multe familii sau persoane singure aflate in situaţii de necesitate, adică persoane vârstnice, persoane suferind de diverse afecţiuni medicale sau familii cu venituri foarte mic...
 
Hotararea nr. 25 din 9 Ianuarie 2020 (20 vizite)
Privind constatarea încetării mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-lui. Biriescu Ioan . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere cererea de demisie a d-lui Biriescu Ioan din funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nădrag, înregistrată sub nr.491 din 24.03.2020; Având în vedere referatul constatator al secretarului comunei Nădrag; ...
 
Hotararea nr. 4 din 29 Ianuarie 2020 (24 vizite)
Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul 2020. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Nădrag, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi ; Având în vedere avizul favorabil al comisie...
 
Hotararea nr. 5 din 29 Ianuarie 2020 (19 vizite)
Privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare cu ACOR Timiş, privind executarea activităţilor specifice în domeniul de urbanism în scopul realizării atribuţiilor stabilite prin lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere modificarea organigramei Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag prin care a fost desfiinţat com...
 
Hotararea nr. 6 din 29 Ianuarie 2020 (24 vizite)
Privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2020 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliu...
 
Hotararea nr. 7 din 29 Ianuarie 2020 (23 vizite)
Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea derulării pocedurilor de achiziţii publice în condiţii legale; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi...
 
Hotararea nr. 8 din 29 Ianuarie 2020 (21 vizite)
Privind aprobarea actualizării valorii a 2 terenuri intravilane înscrise în CF 401407 Nădrag, nr. topografic 401407, şi CF 401410 Nădrag, nr. topografic 401410, situate în Nădrag str. Lunca nr.22 şi nr. 25, în vederea vânzării acestor terenuri. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere existenţa necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag Având în vedere av...
 
Hotararea nr. 9 din 29 Ianuarie 2020 (24 vizite)
Privind aprobarea depunerii de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, judeţul Timiş, a Cererii privind trecerea, prin hotărâre a Guvernului , din domeniul public al Statului în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nădrag a drumului comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că prin Anexa 3 poziţia 105 din HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrari...
 
Hotararea nr. 10 din 18 Februarie 2020 (21 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2020. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere adresa DGFP Timiş prin care se repartizează sumele defalcate din TVA pe anul 2020. Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; Având în veder...
 
Hotararea nr. 11 din 18 Februarie 2020 (18 vizite)
Privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii Construirea unei capele mortuare în comuna Nădrag, localitatea Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitările formulate de mai multi cetăţeni ai comunei Nădrag de a li se asigura un spaţiu adecvat pentru eventualele comemorări funerare. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de spe...
 
Hotararea nr. 12 din 18 Februarie 2020 (19 vizite)
Privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii Construirea unei capele mortuare în comuna Nădrag, localitatea Crivina. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitările formulate de mai multi cetăţeni ai comunei Nădrag de a li se asigura un spaţiu adecvat pentru eventualele comemorări funerare. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de spe...
 
Hotararea nr. 13 din 18 Februarie 2020 (27 vizite)
Privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii Construire acoperiş din structura metalică si prelată pentru terenul de minifotbal cu gazon sintetic din localitatea Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitările formulate de mai multi cetăţeni ai comunei Nădrag de a li se asigura un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea de activităţi sportive şi de...
 
Hotararea nr. 14 din 18 Februarie 2020 (22 vizite)
Privind aprobarea încheierii contractului de servicii pentru „Consultanţă tehnică, întocmire documentaţii pentru : Avizare preţ şi obţinere licenţa cls.3 a Serviciului public de apă canalizare al Comunei Nădrag, înfiinţare Serviciu public de iluminat public al Comunei Nădrag şi înfiinţarea Serviciului public de salubrizare, activitatea de maturat, stropit stradal şi activitatea de deszăpezire al comunei Nădrag” Consiliul Local al comunei Nădrag judeţu...
 
Hotararea nr. 15 din 18 Februarie 2020 (19 vizite)
Privind anularea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 25/ 16.04.2019 privind aprobarea predării în administrarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu public. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că din cauza întârzierilor la obţinerea autorizaţiei de mediu necesară funcţionării Serviciului public de apă şi de ca...
 
Hotararea nr. 16 din 18 Februarie 2020 (19 vizite)
Privind demontarea structurii metalice pe care era montat acoperişul pieţei agroalimentare situată pe strada Piaţa Parc din Nădrag . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că structura metalică pe care era montat acoperişul pieţei agro...
 
Hotararea nr. 17 din 28 Februarie 2020 (19 vizite)
Privind aprobarea concesionării prin licitaţie a obiectivului Parcul de Aventură Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din domeniul public al Comunei Nădrag; Ţinând cont de solicitările depuse de diferite persoane juridice; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consi...
 
Hotararea nr. 18 din 28 Februarie 2020 (21 vizite)
Privind aprobarea dezmembrării terenului pe care este amplasat obiectivul „Parcul de aventură Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative” Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere existenţa necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere documentaţia...
 
Hotararea nr. 19 din 28 Februarie 2020 (19 vizite)
Privind acordarea de fonduri Bisericii Crestine Baptiste din Nădrag, necesare achiziionării de mobilier pentru sala bisericii. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş; Având în vedere solicitarea adresată de pastorul Bisericii Crestine Baptiste din Nădrag privind acordarea unui sprijin material pentru achiziţionare de mobilier pentru sala bisericii. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Loca...
 
Pagina 1 din 4 1 2 3 4 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.