Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2022 contine 84 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 11 Februarie 2022 (20 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2022. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere adresa DGFP Timiş prin care se repartizează sumele defalcate din TVA pe anul 2022. Ţinând cont de prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; Având în vedere r...
 
Hotararea nr. 2 din 11 Februarie 2022 (19 vizite)
Privind aprobarea cumpărării de către Consiliul Local al Comunei Nădrag a imobilului teren intravilan cu casă, având suprafaţa totală de 1389 mp., suprafaţa construită a casei fiind de 155,40 mp., înscris în CF 323 Nădrag nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/74, situat în Comuna Nădrag, str. Şcolii nr. 16, judeţul Timiş, aflat în proprietatea numiţilor Luca Mihaela şi Borodan Adrian, imobil ce va fi destinat amenajării unei capele mortuare şi extinderii cimitiru...
 
Hotararea nr. 3 din 11 Februarie 2022 (24 vizite)
Privind atestarea domeniului privat al Comunei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilelor din patrimoniul Comunei Nădrag, precum şi necesitatea bunei administrări a acestora; Ţinând cont de prevederile Prevederile art. 354 , art. 355, art. 356 alin. (2) şi art. 357 alin. (1) şi (4) ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;...
 
Hotararea nr. 4 din 11 Februarie 2022 (25 vizite)
Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea derulării pocedurilor de achiziţii publice în condiţii legale; Având în vedere referatul nr. 222/ 07.02.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere referatu...
 
Hotararea nr. 5 din 11 Februarie 2022 (19 vizite)
Privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2022 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere referatul nr. 225/ 07.02.2022 al primarului comunei Năd...
 
Hotararea nr. 6 din 23 Februarie 2022 (23 vizite)
Privind aprobarea înfiinţarii unei cărţi funciare noi, atribuirea de număr cadastral nou pentru parcela in suprafaţa de 420 mp, teren pentru drum , parte din nr. top.1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144 înscris în CF 400704 Nădrag, terenul situat în com.Nădrag str. Aleea Teiului. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Primăriei Nădrag . ...
 
Hotararea nr. 7 din 23 Februarie 2022 (20 vizite)
Privind modificarea suprafeţei unui teren intravilan situat în Nădrag str. Aleea Teiului, înscris în CF 400611 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/143. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Primăriei Nădrag, precum şi măsurătorile efectuate asupra terenurilor din respectiva zonă; Având în vedere referatul nr. 319 din 18.02...
 
Hotararea nr. 8 din 23 Februarie 2022 (24 vizite)
Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare montării unei instalaţii de iluminat arhitectural. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş; Având în vedere solicitarea adresată de Preotul Paroh al Bisericii Ortodoxe din Nădrag privind acordarea unui sprijin material necesar montării unei instalaţii de iluminat arhitectural. Având în vedere referatul nr. 322. din 18.02.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâr...
 
Hotararea nr. 9 din 23 Februarie 2022 (30 vizite)
Privind acceptarea comisionului perceput de Banca Românească SA, aferent plăţilor electronice prin POS în cadrul Primăriei Nădrag, cu destinaţia de taxe şi impozite locale, amenzi şi alte taxe. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea asigurării unor mijloace electronice pentru plata impozitelor şi taxelor locale, amenzilor şi altor taxe administrative, plăţi efectuate de către persoanele fizice şi ju...
 
Hotararea nr. 10 din 23 Februarie 2022 (22 vizite)
Privind dezmembrarea în două loturi a terenului intravilan înscris în CF 400006 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/216/16/2/57 situat în Nădrag str. Padeş. Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag. Având în vedere referatul nr. 328 din 18.02.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere referatul nr. 329 din 18.02...
 
Hotararea nr. 11 din 23 Februarie 2022 (20 vizite)
Privind amenajarea a două spaţii de recreere şi activităţi vocaţionale pentru copii şi seniori, în spaţiile situate la etajul punctului de lucru al sediului Primăriei Nădrag situat în Nădrag, Piaţa Parc nr.13. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea asigurării unui spaţiu adecvat în care copiii din comuna Nădrag să desfăşoare activităţi de recreere şi vocaţionale Având în ve...
 
Hotararea nr. 12 din 15 Martie 2022 (20 vizite)
Privind achiziţionarea a 50 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea ca Primăria Nădrag să asigure încălzirea cu lemne la blocul de locuinţe nr.24 din Nădrag. Având în vedere referatul nr.522 /11.03.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere refe...
 
Hotararea nr. 13 din 15 Martie 2022 (20 vizite)
Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere avizul conform nr. 17.703/ 22.12.2021 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; Având în vedere referatul nr. 525/11.03.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere ref...
 
Hotararea nr. 14 din 30 Martie 2022 (20 vizite)
Privind modul de valorificare şi preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă proprietate a Comunei Nădrag, aflată în administrarea Ocolului Silvic „Banatul Montan” Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea valorificării eficiente a masei lemnoase rezultate din administrarea în regim silvic a terenurilor cu vegetaţie forestieră ce fac parte din patrimoniul Comunei Nădrag. Având în vedere referatul nr. 644 /25.03.2022 al prima...
 
Hotararea nr. 15 din 30 Martie 2022 (20 vizite)
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui teren intravilan situat în loc.Nădrag, str. Haiduca nr.3 , comuna Nădrag, jud Timiş Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că proprietar tabular al imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri este Sfatul Popular al Comunei Nădrag. Având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilelor din evidenţa cadas...
 
Hotararea nr. 16 din 30 Martie 2022 (25 vizite)
Privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF 400015 Nădrag, CF vechi 623 Nădrag, nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/1 , cu suprafaţa de 343 mp. situat în Nădrag, strada Oţelarilor nr. 27, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea Consiliului Local Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitarea de cumpărare a terenului extravilan înscris ...
 
Hotararea nr. 17 din 30 Martie 2022 (20 vizite)
Privind achiziţionarea a două remorci de transport persoane pentru scopuri turistice. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere intenţia primăriei Nădrag de a promova imaginea comunei pe plan intern şi internaţional prin intermediul diverselor acţiuni în domeniul turismului. Având în vedere referatul nr. 653 din 25.03.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotă...
 
Hotararea nr. 18 din 19 Aprilie 2022 (26 vizite)
Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Nădrag –realizarea de piste pentru biciclete la nivel local” Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere intenţia Consiliului Local al Comunei Nădrag de a asigura mobilitatea urbană...
 
Hotararea nr. 19 din 19 Aprilie 2022 (22 vizite)
Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 503/ 30.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 380.000,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 380.000,00 lei din fonduri nerambursabile, pentru implementarea proiectului „ Modernizarea, renovarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 “. Consiliul Local a...
 
Hotararea nr. 20 din 19 Aprilie 2022 (21 vizite)
Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investitii “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor de transport, distribuţie şi consum final în comuna Nădrag cu localitatea aparţinătoare Crivina, jueţul Timiş. finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”. C...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.