Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2012 contine 84 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 31 Ianuarie 2012 (371 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 31 ianuarie 2012 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura activitatilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor act...
 
Hotararea nr. 2 din 31 Ianuarie 2012 (265 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 31 ianuarie 2012 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere hotarârea Consiliului Judetean Timis nr.165/19.12.2011 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean în anul fiscal 2012. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favora...
 
Hotararea nr. 3 din 31 Ianuarie 2012 (289 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 31 ianuarie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400306 Nadrag, nr. top.400306 cu suprafata de 8.265 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere solicitarile adresate Primariei comunei Nadrag pentru cumpararea terenului intravilan situat în comuna Nadrag situat la capatul strazii Pades la iesirea din comuna, înscris în CF...
 
Hotararea nr. 4 din 31 Ianuarie 2012 (282 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 31 ianuarie 2012 Privind acordarea unor facilitati membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere necesitatea asigurarii tuturor conditiilor pentru buna functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadrag, precum si necesitatea stimularii personalului voluntar din cadrul acestui serviciu în a raspunde cu promptitudine la...
 
Hotararea nr. 5 din 31 Ianuarie 2012 (316 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.5 din 31 ianuarie 2012 Privind stabilirea nivelurilor veniturilor potentiale ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, avute în vedere la stabilirea ajutorului social, precum si privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2012 în comuna Nadrag de ca...
 
Hotararea nr. 6 din 31 Ianuarie 2012 (211 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 31 ianuarie 2012 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „Achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor în comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul procesului de implementare a proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, a...
 
Hotararea nr. 7 din 31 Ianuarie 2012 (215 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 31 ianuarie 2012 Privind demontarea si casarea complexului de joaca „autobuz suspendat” de la tabara din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, complexul de joaca „autobuz suspendat” amplasat la tabara de copii din Nadrag este vechi si prezinta defectiuni care-l fac impropriu folosirii, constituind chiar un factor major de risc; Având în vede...
 
Hotararea nr. 8 din 31 Ianuarie 2012 (237 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 31 ianuarie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400102 Nadrag, nr. top. 400102 cu suprafata de 327 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere solicitarile adresate Primariei comunei Nadrag pentru cumpararea terenului intravilan situat în comuna Nadrag str. Ghioceilor, înscris în CF 400102 Nadrag, nr. top.400102 cu supra...
 
Hotararea nr. 9 din 31 Ianuarie 2012 (224 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 31 ianuarie 2012 Privind alocarea de numar cadastral nou pentru o parcela de teren intravilan din localitatea Nadrag neînscrisa în cartea funciara . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în evidentele cadastrale a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în ved...
 
Hotararea nr. 10 din 13 Februarie 2012 (281 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 293 / 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vede...
 
Hotararea nr. 11 din 13 Februarie 2012 (261 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „ Achizitie de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si a mostenirii culturale, în Comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul procesului de implementare a proiectului integ...
 
Hotararea nr. 12 din 13 Februarie 2012 (265 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea cuantumului si numarului burselor de merit, de studiu, sociale, de boala, de orfani si de „Eroi ai revolutiei” acordate elevilor de la grupul Scolar Traian Grozavescu Nadrag în anul scolar 2011-2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 180/06.02.2012 a Grupului Scolar Traian Grozavescu Nadrag; Având în vedere refer...
 
Hotararea nr. 13 din 28 Februarie 2012 (311 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 28 februarie 2012 Privind vânzarea prin licitatie a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400306 Nadrag, nr. top. 400306 cu suprafata de 8.265 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile necesitatea asigurarii eficientei utilizari a terenurilor din patrimoniul comunei, precum si strategiile de dezvoltare edilitara a comunei ; Având în vedere re...
 
Hotararea nr. 14 din 28 Februarie 2012 (318 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 28 februarie 2012 Privind aprobarea implementarii proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nadrag judetul Timis. ” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Programului Operational Sectorial Crest...
 
Hotararea nr. 15 din 27 Martie 2012 (229 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 15 din 27 martie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 1855/28.02.20121 a DGFP Timis prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din...
 
Hotararea nr. 16 din 27 Martie 2012 (231 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.16 din 27 martie 2012 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii ce nu dispun de mijloace materiale si financiare pentru plata amenzilor contraventionale pot presta activitati în folosul comunitatii, ca sanctiune dispusa de instantele de judecata. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere existenta pe raza comunei Nadrag a unor persoane ce au fo...
 
Hotararea nr. 17 din 27 Martie 2012 (254 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 27 martie 2012 Privind aprobarea achizitionarea de panouri indicatoare rutiere si placute stradale indicatoare pentru directionare. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin montarea de indicatoare rutiere si placute stradale; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în ved...
 
Hotararea nr. 18 din 27 Martie 2012 (210 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 27 martie 2012 Privind achizitionarea de echipamente ce vor fi montate în locul de joaca pentru copii de pe strada Linistei. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia primariei Nadrag în amenajarea unui loc de joaca pentru copii situat pe strada Linistei. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de speci...
 
Hotararea nr. 19 din 27 Martie 2012 (212 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 27 martie 2012 Privind aprobarea achizitionarii de flori si arbori ornamentali. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comi...
 
Hotararea nr. 20 din 27 Martie 2012 (204 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 27 martie 2012 Privind achizitionarea de utilaje necesare în desfasurarea activitatii serviciului public de canalizare al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii calitatii serviciilor publice prestate de primaria Nadrag în folosul locuitorilor comunei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere aviz...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.