Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2013 contine 91 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 30 Ianuarie 2013 (374 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 30 ianuarie 2013 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor acti...
 
Hotararea nr. 2 din 30 Ianuarie 2013 (360 vizite)
România AVIZAT: Comuna Nadrag PRIMAR Judetul Timis MUNTEAN LIVIU Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 30 ianuarie 2013 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în cadrul proiectului integrat : „Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamen...
 
Hotararea nr. 3 din 30 Ianuarie 2013 (315 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 30 ianuarie 2013 Privind aprobarea regulamentului pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect: „contractarea unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit pentru realizarea proiectului : Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizi...
 
Hotararea nr. 4 din 12 Februarie 2013 (176 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.4 din 12 februarie 2013 Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 1.850.000 mii lei necesar acoperirii unei parti din cheltuielile aferente proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întreti...
 
Hotararea nr. 5 din 27 Februarie 2013 (198 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 27 februarie 2013 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului aferent casei de locuit situata la adresa Nadrag, str. Lunca nr. 4. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere cererea formulata de proprietarii casei situata în Nadrag, str. Lunca nr.4, de a cumpara terenul intravilan în suprafata de 1356 mp aferent casei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având î...
 
Hotararea nr. 6 din 27 Februarie 2013 (201 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 27 februarie 2013 Privind aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achizitii publice desfasurate pentru implementarea proiectului ,,Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nadrag, judetul Timis” finantat prin programul PNDR masura 313. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; A...
 
Hotararea nr. 7 din 27 Februarie 2013 (169 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.7 din 27 februarie 2013 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2013 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere...
 
Hotararea nr. 8 din 27 Februarie 2013 (170 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 27 februarie 2013 Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în urma efectuarii inventarierii anuale a bunurilor apartinând comunei Nadrag au fost identificate unele mijloace fixe si obiecte de inventar care au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic ...
 
Hotararea nr. 9 din 27 Februarie 2013 (190 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 27 februarie 2013 Privind întabularea în cartea funciara a UAT Nadrag, în patrimoniul public al Comunei Nadrag si administrarea Consiliului Local al comunei Nadrag, a drumului comunal DC 140 Nadrag – Cabana Capriorul. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca drumul ce face legatura între localitatea Nadrag si Cabana Capriorul nu este înscris în cartea funciara, ceea c...
 
Hotararea nr. 10 din 13 Martie 2013 (196 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 13 martie 2013 Privind aprobarea retelei scolare ce va functiona în comuna Nadrag în anul scolar 2013 – 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere Avizul conform nr. 62/11.02.2013 al Inspectoratului Scolar Judetean Timis Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile art. 19 al.(4) si art. 61 din Lege...
 
Hotararea nr. 11 din 13 Martie 2013 (182 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 13 martie 2013 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect : „Contractarea unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de 1.850.000 lei pentru realizarea proiectului : Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului loca...
 
Hotararea nr. 12 din 13 Martie 2013 (171 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 13 martie 2013 Privind aprobarea achizitionarii de flori si arbori ornamentali. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Tinând cont ca suma...
 
Hotararea nr. 13 din 27 Martie 2013 (251 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 27 martie 2013 Privind închirierea prin licitatie publica a terenului intravilan situat pe strada Lunca înscris în CF 400055 Nadrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/3 cu suprafata de 4896 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea administrarii cât mai eficiente a terenurilor proprietate a comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului ...
 
Hotararea nr. 14 din 27 Martie 2013 (251 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 27 martie 2013 Privind aprobarea vânzarii terenului intravilan aferent casei de locuit situata la adresa Nadrag, str. Lunca nr. 4. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea formulata de proprietarii casei situata la adresa Nadrag str. lunca nr. 4 de a li se vinde terenul proprietate privata a Comunei Nadrag, pe care este amplasata casa respectiva ; Având în vedere refera...
 
Hotararea nr. 15 din 27 Martie 2013 (233 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 27 martie 2013 Privind privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului aferent casei de locuit situata la adresa Nadrag, str. Otelarilor nr.9. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere cererea formulata de proprietarul casei situata în Nadrag, str. Otelarilor nr.9, de a cumpara terenul aferent casei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favor...
 
Hotararea nr. 16 din 27 Martie 2013 (223 vizite)
România Avizat Comuna Nadrag Primar Judetul Timis Muntean Liviu Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 27 martie 2013 Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului „Modernizare strada Metalurgistilor si acces strada Cornet, în localitatea Nadra...
 
Hotararea nr. 17 din 27 Martie 2013 (260 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 27 martie 2013 Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Liceului Tehnologic „Traian Grozavescu” Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca unele mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Liceului Tehnologic „Traian Grozavescu” Nadrag au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic ...
 
Hotararea nr. 18 din 8 Aprilie 2013 (190 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 08 aprilie 2013 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 5 / 2013 a bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere r...
 
Hotararea nr. 19 din 8 Aprilie 2013 (168 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 08 aprilie 2013 Privind achizitionarea unei hale metalice pentru gararea vehiculelor si utilajelor din dotarea Primariei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii unor conditii adecvate pentru gararea vehiculelor si utilajelor din dotarea Primariei Nadrag pentru a se preveni degradarea prematura si a se asigura protectia acestora. Având în vedere av...
 
Hotararea nr. 20 din 8 Aprilie 2013 (171 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 08 aprilie 2013 Privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcari si a trotuarului pe strada Piata Centrala si strada Turnatoriei Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic al comunei Nadrag prin amenajarea de trotuare si spatii destinate parcarii mijloacelor auto ale locuitorilor comunei; Având în vedere avizul favorabil al...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.