Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2009 contine 101 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 15 Ianuarie 2009 (414 vizite)
Privind acordul Consiliul Local al Comunei Nadrag pentru instrumentarea proiectului : „Implementarea de sisteme privind Tehnologia informatiilor si comunicatiilor (TIC) în scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband in comuna Nadrag judetul Timis” Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere necesitatea de a pune la dispozitia cetatenilor comunei Nadrag, serviciile administrative prin mijloace electronice, respe...
 
Hotararea nr. 2 din 15 Ianuarie 2009 (404 vizite)
Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2009. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere hotarârea Consiliului Judetean Timis nr. 106 / 27.11.2008. În baza art. 36 al. 4 lit “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia publica locala ; În temeiul art. 45 al.2 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia publica locala ; H O T A R A S T E : Art. 1 Se aproba tarifele pentru un...
 
Hotararea nr. 3 din 6 Martie 2009 (282 vizite)
Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag pentru anul 2009. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura activitatilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitati ; În conformitate cu prevederile art.36 al. 3 lit. “ b ” din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administ...
 
Hotararea nr. 4 din 6 Martie 2009 (323 vizite)
HOTARÂREA nr.4 din 06 martie 2009 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei NADRAG, judetul Timis. Consiliul local al Comunei Nadrag, judetul Timis; Vazând referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere prevederile art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apararea împotriva incendiilor; art. 1- 5 si 11 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 privind modificarea si co...
 
Hotararea nr. 5 din 6 Martie 2009 (320 vizite)
Privind premierea câstigatorilor concursului „Cea mai frumos împodobita casa” desfasurat în comuna Nadrag cu prilejul sarbatorilor de iarna 2008. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca în cursul lunii decembrie 2008, cu prilejul sarbatorilor de iarna, în comuna Nadrag s-a desfasurat concursul „Cea mai frumos împodobita casa” la care au fost invitati sa participe toti locuitorii comunei Nadrag ; În conformitate cu prevederile...
 
Hotararea nr. 6 din 6 Martie 2009 (276 vizite)
Privind privind casarea cazanului si a instalatiei de încalzire înlocuite de la Grupul Scolar „Traian Grozavescu” Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca, cazanul termic de la centrala termica a Grupului Scolar „Traian Grozavescu” din Nadrag si instalatia de încalzire erau vechi, prezentau multiple defectiuni care facea imposibila reautorizarea si functionarea lor ceea ce a condus la necesitatea înlocuirii si casa...
 
Hotararea nr. 7 din 6 Martie 2009 (814 vizite)
Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca unele mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Primariei Nadrag au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic si moral , ele devenind improprii folosirii fiind totodata si improprii valorificarii prin centre de recuperare sau valorificare ; Tinând cont de prevederile art.36 al. ...
 
Hotararea nr. 8 din 6 Martie 2009 (282 vizite)
Privind amenajarea încaperilor Gradinitei cu Program Redus din localitatea Nadrag în vederea transformarii acesteia în gradinita cu program prelungit. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca, exista solicitari din partea locuitorilor comunei Nadrag pentru transformarea Gradinitei cu Program Redus din localitatea Nadrag în gradinita cu program prelungit, scop în care este necesara amenajarea încaperilor existente si repararea lor pentru a fi î...
 
Hotararea nr. 9 din 6 Martie 2009 (271 vizite)
Privind închiderea deponeului de deseuri menajere din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr.253/09.02.2009 emisa de Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Timis si adresa nr. 560/02.02.2009 a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis, prin care se arata ca a devenit obligatorie închiderea pâna la data de 16.07. 2009 a deponeului de deseuri menajere din comuna Nadrag; Având în vedere prevederile HG nr. 349/2005 pr...
 
Hotararea nr. 10 din 6 Martie 2009 (280 vizite)
Privind acordul Consiliul Local al Comunei Nadrag pentru instrumentarea proiectului : „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice ale Primariei Nadrag” Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere necesitatea implementarii de sisteme privind tehnologia informatiilor si comunicatiilor în scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband în Primaria comunei Nadrag judetul Timis Având în vedere posibilita...
 
Hotararea nr. 11 din 31 Martie 2009 (261 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Nadrag pentru anul 2009. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 18 / 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; În conformitate cu prevederile art.36 al. 4 lit. “ a ” din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia pub...
 
Hotararea nr. 12 din 31 Martie 2009 (265 vizite)
Privind aprobarea obiectivului de investitii „Amenajare piata agroalimentara, localitatea Nadrag, strada Cornet ”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii unui cadru civilizat, cerut de reglementarile legale în vigoare, pentru desfasurarea activitatilor de comert pe raza comunei Nadrag ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1101/31.03.2009. Tinând cont de prevederile art.36 al. 4 lit. „d&...
 
Hotararea nr. 13 din 31 Martie 2009 (264 vizite)
Privind aprobarea obiectivului de investitii „ Construire retea de canalizare si asfaltare strada Pades” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic si modernizarii infrastructurii comunei Nadrag, pentru aducerea acestora la standarde europene; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1102/31.03.2009. Tinând cont de prevederile art.36 al. 4 lit. „d” si al. 6 lit. ...
 
Hotararea nr. 14 din 31 Martie 2009 (281 vizite)
Privind aprobarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi comunale Nadrag, în lungime totala de 7 km” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic si modernizarii infrastructurii comunei Nadrag, pentru aducerea acestora la standarde europene; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1103/31.03.2009. Tinând cont de prevederile art.36 al. 4 lit. „d” si al. 6 lit...
 
Hotararea nr. 15 din 31 Martie 2009 (268 vizite)
Privind aprobarea obiectivului de investitii „Construire retea de canalizare si statie de epurare, localitatea Crivina, comuna Nadrag”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic si modernizarii infrastructurii tuturor localitatilor componente ale comunei Nadrag, pentru aducerea acestora la standarde europene; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1104/31.03.2009. Având în...
 
Hotararea nr. 16 din 31 Martie 2009 (282 vizite)
Privind executarea de aparari de maluri pe albiile pârâurilor din localitatea Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca la apararile de maluri ale pârâurilor care traverseaza teritoriul comunei Nadrag nu au mai fost executate lucrari de întretinere si reparatii de mai multi ani, ceea ce a condus la deteriorarea lor si la sporirea riscului de producere de inundatii în cazul cresterii debitelor apei din cauza ploilor abundente sau a topiri...
 
Hotararea nr. 17 din 31 Martie 2009 (279 vizite)
Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea cresterii atractivitatii comunei Nadrag prin valorificarea potentialului sau turistic si de agrement, în scopul atragerii de turisti care sa contribuie la cresterea veniturilor la bugetul local; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1106/31.03.2009. Tinând cont de prevederile art.36 al. 4 lit. „d” si al. 6 lit. „a” pct. 4, 5 si 6 din Legea nr. 215...
 
Hotararea nr. 18 din 31 Martie 2009 (303 vizite)
Privind reactualizarea Planului de Urbanism General al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca Planul de Urbanism General actual al comunei Nadrag îsi pierde valabilitatea în cursul anului 2009 când expira perioada de valabilitate de 10 ani de la aprobarea lui ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate r. 1107/31.03.2009. Tinând cont de prevederile HG nr.525/1996 republicata privind Aprobarea regulamentului g...
 
Hotararea nr. 19 din 31 Martie 2009 (257 vizite)
Privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri situate în localitatea Nadrag, în vederea închirierii, vânzarii sau concesionarii parcelelor rezultate. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca exista solicitari pentru cumpararea, închirierea sau concesionarea de terenuri în intravilanul comunei Nadrag în vederea construirii de case de locuit, sau pentru extinderea celor existente; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate 1108/...
 
Hotararea nr. 20 din 31 Martie 2009 (284 vizite)
Privind evaluarea unui teren situat în localitatea Nadrag, în vederea vânzarii lui. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca exista solicitari pentru cumpararea unui teren intravilan situat pe strada Linistei în dreptul casei cu nr. 16; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1109/31.03.2009 . Tinând cont de prevederile art.36 al. 5 lit „c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia publica lo...
 
Pagina 1 din 6 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.