Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2010 contine 83 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 26 Ianuarie 2010 (406 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 26 ianuarie 2010 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nadrag pentru anul 2010 . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul nr. 3444/27.10.2009 al compartimentului de specialitate ; În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici ; În conf...
 
Hotararea nr. 2 din 26 Ianuarie 2010 (325 vizite)
Privind aprobarea întocmirii documentatiei în vederea dezmembrarii unui teren intravilan din comuna Nadrag, destinat construirii unui bloc de locuinte din fonduri ANL. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Primariei Nadrag de a construi în localitate un bloc de locuinte din fonduri ANL; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; În temeiul pr...
 
Hotararea nr. 3 din 26 Ianuarie 2010 (333 vizite)
Privind aprobarea vânzarii directe catre proprietarii caselor de locuit, a terenului pe care sunt amplasate respectivele case, situat în Nadrag str. Cornet nr. 33, înscris în CF 400044 Nadrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/8, proprietate privata a Comunei Nadrag . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulate de Tîrnovan Petru, Lazar Luciana si Tîrnovan Rosemaria, proprietarii caselor de locuit de a li se vinde terenul proprietate privata a ...
 
Hotararea nr. 4 din 26 Ianuarie 2010 (328 vizite)
Privind întabularea în cartea funciara, în proprietatea UAT Comuna Nadrag, a terenului extravilan în suprafata de 94,88 ha ce constituie golul alpin al Vârfului Pades din Muntii Poiana Ruscai. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca terenul extravilan în suprafata de 94,88 ha ce constituie golul aplin al Vârfului Pades, situat pe teritoriul comunei Nadrag nu este întabulat în cartea funciara, acest teren fiind proprietatea UAT Comuna Nadrag; Avâ...
 
Hotararea nr. 5 din 12 Februarie 2010 (335 vizite)
Privind aprobarea vânzarii prin licitatie a unui teren intravilan în suprafata de 625 mp. situat în Nadrag str. Linistei, înscris în CF 400010 Nadrag, nr. top. 1/79/2, proprietate privata a Comunei Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulate de mai multi locuitori ai comunei Nadrag de a cumpara terenul intravilan în suprafata de 625 mp situat în Nadrag str. Linistei; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a...
 
Hotararea nr. 6 din 12 Martie 2010 (310 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Nadrag pentru anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 11 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; În conformitate cu prevederile art.36 al. (4) lit. a) din ...
 
Hotararea nr. 7 din 12 Martie 2010 (662 vizite)
Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag pentru anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura activitatilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitati ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; În conformitate cu prevederile art.36 al. (3) lit. ...
 
Hotararea nr. 8 din 12 Martie 2010 (326 vizite)
Privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Nadrag si al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobate prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Nadrag nr. 8 / 14.01.1999. Consiliul local al comunei Nadrag judetul Timis; Având în vedere ca la data de 31.12.2009 a expirat valabilitatea Planului Urbanistic General al comunei Nadrag si al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General; Avân...
 
Hotararea nr. 9 din 12 Martie 2010 (290 vizite)
Privind aprobarea unor liste suplimentare cu persoane îndreptatite sa beneficieze de ajutoare alimentare, în cadrul programului PEAD 2009. Consiliul local al comunei Nadrag judetul Timis; Având în vedere ca dupa a II-a etapa de distribuire a ajutoarelor alimentare în cadrul programului PEAD 2009 au ramas cantitati de zahar si faina nedistribuite categoriilor de beneficiari stabilite; Având în vedere adresele nr. 1777/12.02.2010 si nr. 1055/1.02.2010 ale Consiliului Judetean Timi...
 
Hotararea nr. 10 din 12 Martie 2010 (336 vizite)
Privind aprobarea accesarii de catre Consiliul Local al comunei Nadrag a programului \"Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti\" si stabilirea loturilor de teren alocate acestui program. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii de case de locuit pentru specialistii care-si desfasoara activitatea în comuna Nadrag si care nu dispun de locuinta pe raza comunei; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitat...
 
Hotararea nr. 11 din 26 Martie 2010 (387 vizite)
Privind încheierea unei conventii cu AJOFM Timis pentru ocuparea temporara a fortei de munca din rândurile somerilor în vederea executarii de lucrari si activitati de interes pentru comunitatea locala. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având in vedere necesitatea executarii mai multor lucrari edilitare pe raza comunei ce vor contribui la îmbunatatirea aspectului localitatii , lucrari pentru a caror efectuare este necesara angajarea fortei de munca corespunzatoare ; ...
 
Hotararea nr. 12 din 26 Martie 2010 (290 vizite)
Privind aprobarea achizitionarii directe fara licitatie, a unor produse. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere preocuparea consiliului local pentru pastrarea traditiilor si a obiceiurilor populare locale si pentru promovarea imaginii comunei pe plan judetean sau national; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Vazând ref...
 
Hotararea nr. 13 din 26 Martie 2010 (305 vizite)
Privind privind aprobarea achizitionarii directe fara licitatie a unei aeroterme cu care va fi dotata Biserica Ortodoxa din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarea Bisericii Ortodoxe din comuna Nadrag de a fi dotata cu o aeroterma care sa asigure încalzirea interiorului bisericii; Având în vedere referatul nr. 600 / 25.03.2010 al compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a co...
 
Hotararea nr. 14 din 26 Martie 2010 (311 vizite)
Privind aprobarea amenajarii unei balti destinate pescuitului recreativ în comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulate de mai multi locuitori ai comunei, pasionati ai pescuitului sportiv, de a se amenaja pe raza comunei o balta unde sa poata fi practicat pescuitul recreativ de catre toti doritorii; Având în vedere referatul nr. 601/25.03.2010 al compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei ...
 
Hotararea nr. 15 din 26 Martie 2010 (328 vizite)
Privind exprimarea acordului pentru asocierea Consiliului Local al comunei Nadrag cu alte autoritati ale administratiei publice locale si societati civile în vederea înfiintarii Asociatiei Microregionale „Tara Fagetului”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii 431 „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului ” submasura 431.1 – Con...
 
Hotararea nr. 16 din 19 Aprilie 2010 (309 vizite)
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Primariei Nadrag de a achizitiona o aeroterma pentru încalzire; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Având în vedere prevederile Legii nr. 11 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; În...
 
Hotararea nr. 17 din 19 Aprilie 2010 (307 vizite)
Privind organizarea unei licitatii pentru atribuirea contractului de servicii de Întocmire proiect tehnic pentru lucrarea „Reabilitare si extindere retea de canalizare si statie de epurare în localitatea Nadrag, comuna Nadrag, judetul Timis” . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a extinde si moderniza reteaua de canalizare a localitatii Nadrag si de a amenaja o statie de epurare a apelor rezidu...
 
Hotararea nr. 18 din 27 Aprilie 2010 (367 vizite)
Privind încheierea unei conventii cu AJOFM Timis pentru angajarea de someri care în termen de 3 ani de la data angajarii îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având in vedere necesitatea executarii mai multor lucrari edilitare pe raza comunei ce vor contribui la îmbunatatirea aspectului localitatii , lucrari pentru a caror efectuare este...
 
Hotararea nr. 19 din 27 Aprilie 2010 (345 vizite)
Privind evaluarea în vederea vânzarii a unui teren intravilan situat în comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca la Primaria Nadrag au fost depuse solicitari de cumparare a terenului intravilan situat pe str. Linistei din Nadrag, înscris în CF 307 Nadrag nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/108. Având în vedere referatul nr. 792/26.04.2010 al compartimentului de specialitate. Având în vedere acordul comisiei de specialitate a c...
 
Hotararea nr. 20 din 17 Mai 2010 (282 vizite)
Privind aprobarea încheierii unui contract de arendare a pasunilor de pe raza comunei Nadrag, în scopul cresterii animalelor. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca la Primaria Nadrag a fost depusa o cerere privind arendarea a 200 ha de pasune din comuna Nadrag, în vederea cresterii animalelor . Având în vedere referatul nr. 997/ 14.05.2010 al compartimentului de specialitate. Având în vedere acordul comisiei de specialitate a consiliului local. T...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.