Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelUltimele 20 dispozitii adaugate
Nume dispozitie
Dispoziția nr. 1 din 3 Ianuarie 2024 (16 vizite)
D I S P O Z I Ţ I A NR. 1 din 03 ianuarie 2024 privind incetarea platii indemnizaţiei lunare numitei GRECU SILVIA CRISTINA , persoana cu handicap grav, decedata la data 14 DECEMBRIE 2023 conform actului de deces nr. 4848/14.12.2023; Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere ca persoana cu handicap grav Grecu Silvia Cristina a decedat la data de 14.12.2023 conform certificatului de deces eliberat de Directia de Evidenta a Persoanelor Ti...
 
Dispoziția nr. 2 din 3 Ianuarie 2024 (14 vizite)
pentru incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Avand in vedere: - Cererea si declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale inregistrata la nr. 5/14.11.2023, - prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, - prevederile HG 1073/2021 privind aprobarea normelor metodologice de aplic...
 
Dispoziția nr. 3 din 3 Ianuarie 2024 (14 vizite)
pentru incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Avand in vedere: - Cererea si declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale inregistrata la nr. 117/14.11.2023, - prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, - prevederile HG 1073/2021 privind aprobarea normelor metodologice de apl...
 
Dispoziția nr. 4 din 8 Ianuarie 2024 (14 vizite)
Privind convocarea şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de 08.01.2024 ora 15 00 . Primarul comunei Nădrag, Judeţul Timiş; Având în vedere prevederile art.133 alin. (2) lit a) şi art. 134 alin. (1) lit a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. În temeiul art. 196 alin. (1) lit b. din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ;
 
Dispoziția nr. 5 din 8 Ianuarie 2024 (14 vizite)
privind majorarea indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică, precum și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei NĂDRAG ,începând cu 1 ianuarie 2024 Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a prevederilor O.U.G. nr. 115/2023, prin care, în anul 2024, prin ...
 
Dispoziția nr. 6 din 23 Ianuarie 2024 (14 vizite)
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2023, sursa A, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, cu sumele aferente cofinanțării pentru proiectul „REABILITARE MODERNIZARE ŞI DOTARE LICEU NĂDRAG ” finanțat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ. Primarul comunei Nădrag, Judeţul Timiş; Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Pub...
 
Dispoziția nr. 7 din 23 Ianuarie 2024 (17 vizite)
privind majorarea indemnizațiilor pentru funcțiile,începând cu 1 ianuarie 2024 Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a prevederilor O.U.G. nr. 115/2023, art. I, al. 1, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in...
 
Dispoziția nr. 8 din 26 Ianuarie 2024 (14 vizite)
Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de 31.01.2024 ora 15 00 . Primarul comunei Nădrag, Judeţul Timiş; Avînd în vedere prevederile art.133 alin. (1) art. 134 alin. (1) lit.a) şi art. 134 alin. (3) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. În temeiul art. 196 alin. (1) lit b. din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ;
 
Dispoziția nr. 9 din 31 Ianuarie 2024 (14 vizite)
Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 29 de titulari Primarul comunei Nadrag judetul Timis, Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. ...
 
Dispoziția nr. 10 din 31 Ianuarie 2024 (14 vizite)
Privind încetarea dreptului la ajutor social (VMG) si alocatia pentru sustinerea familiei (ASF) Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş, Avand in vedere ca incepand cu 1 ianuarie 2024 se abroga Legea 416/2001 rep.cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat si se aplica Legea nr.196/2016, referitoare la venitul minim de incluziune, lege care face parte din Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), capitolul 13, ce are ca scop reducerea saraci...
 
Dispoziția nr. 11 din 31 Ianuarie 2024 (13 vizite)
privind angajarea d-nei DRĂGAN IRINA, pe perioadă determinată, pe funcţia de asistent personal Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere că d-na Drăgan Irina, indeplineste conditiile de angajare ca asistent personal, asistent ce se ocupa de ingrijirea, supravegherea si acordarea ajutorului permanent a adultului/minorului – BONGHIA EUDOCHIA, CNP 2750115244219, persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in grad de handicap nr.4864/02.12.2021...
 
Dispoziția nr. 12 din 31 Ianuarie 2024 (13 vizite)
privind majorarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handica pgrav incepand cu 1 ianuarie 2024 Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a prevederilor O.U.G. nr. 115/2023, art. I, al. 1, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completari...
 
Dispoziția nr. 13 din 6 Februarie 2024 (7 vizite)
Privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de 09.02.2024 ora 15 30 . Primarul comunei Nădrag, Judeţul Timiş; Având în vedere prevederile art.133 alin. (2) lit a) şi art. 134 alin. (1) lit a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. În temeiul art. 196 alin. (1) lit b. din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ;
 
Dispoziția nr. 14 din 6 Februarie 2024 (7 vizite)
Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna Cioaba Georgeta Mihaela Primarul comunei Nadrag judetul Timis, Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997...
 
Dispoziția nr. 15 din 6 Februarie 2024 (7 vizite)
Primarul comunei Nadrag judetul Timis, Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și comple...
 
Dispoziția nr. 16 din 6 Februarie 2024 (7 vizite)
Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dnul Darabant Rafael Marcel Primarul comunei Nadrag judetul Timis, Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997...
 
Dispoziția nr. 17 din 7 Februarie 2024 (7 vizite)
privind constituirea Comisiei de Selecționare a documentelor, întocmite și deținute, aflate în arhiva Primăriei Comunei Nădrag, judeșul Timiș Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere : - prevederile art.11 alin.(1)din Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare ; - prevederile art. 29-36 din Instrucțiunile privind activitatea de arhivă de la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea ...
 
Dispoziția nr. 18 din 15 Februarie 2024 (7 vizite)
Privind actualizarea componenței Unitatii Locale de Spriiin(U.L.S.)la nivelul comunei Nadrag, judetul Timis Primarul comunei Nadrag,judetul Timis Avand in vedere : -Ordinul Prefectului nr783/13.10.2022 privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor Timis, -Ordinul nr.35/2016 emis de presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor prin care se aproba Programul actiunilor de suprav...
 
Dispoziția nr. 19 din 23 Februarie 2024 (7 vizite)
Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de 28.02.2024 ora 15 00 . Primarul comunei Nădrag, Judeţul Timiş; Avînd în vedere prevederile art.133 alin. (1) art. 134 alin. (1) lit.a) şi art. 134 alin. (3) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. În temeiul art. 196 alin. (1) lit b. din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ;
 
Dispoziția nr. 20 din 28 Februarie 2024 (7 vizite)
Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dnul Orliczki Ervin Primarul comunei Nadrag judetul Timis, Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) ar...
 
 
bevelArhiva dispozitiilor pe ani.
Dispozitii din anul 2024
Dispozitiile sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.