Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2011 contine 82 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 25 Ianuarie 2011 (307 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 25 ianuarie 2011 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2011. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura activitatilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor act...
 
Hotararea nr. 2 din 25 Ianuarie 2011 (258 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.2 din 25 ianuarie 2011 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2011 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat; Având în vedere...
 
Hotararea nr. 3 din 25 Ianuarie 2011 (254 vizite)
România Comuna Nadrag Judetul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 25 ianuarie 2011 Privind alocarea suprafetei de 1000 mp. teren pentru implementarea proiectului integrat „ Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nadrag, judetul Timis ”. Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere intentia de a se realiza un sistem de informare si promovare turistica a comunei Nadrag p...
 
Hotararea nr. 4 din 28 Februarie 2011 (402 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 28 februarie 2011 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2011. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în v...
 
Hotararea nr. 5 din 28 Februarie 2011 (347 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 28 februarie 2011 Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Amenajare piata agroalimentara în localitatea Nadrag”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a amenaja o piata agroalimentara moderna în localitatea Nadrag, care sa asigure conditii moderne p...
 
Hotararea nr. 6 din 28 Februarie 2011 (335 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 28 februarie 2011 Privind transportul gratuit, cu microbuzul din dotarea Primariei Nadrag, a elevilor la olimpiade si concursuri scolare. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea stimularii elevilor care obtin rezultate deosebite la învatatura si participa la diverse olimpiade si concursuri scolare; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consil...
 
Hotararea nr. 7 din 28 Februarie 2011 (375 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 28 februarie 2011 Privind aprobarea taierii arborilor si arbustilor crescuti pe pasunea comunala si pe malurile pârâului Nadragel. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca pe pasunea comunala a comunei Nadrag au crescut arbori si arbusti care fac imposibila utilizarea în totalitate a pasunii, iar pe malurile pârâului Nadragel, pe întreaga raza a comunei, exista arbor...
 
Hotararea nr. 8 din 28 Februarie 2011 (398 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 28 februarie 2011 Privind aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achizitii publice desfasurate pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea d...
 
Hotararea nr. 9 din 28 Februarie 2011 (235 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 28 februarie 2011 Privind organizarea unei licitatii pentru atribuirea contractului de executie pentru lucrarea ,,Retea canalizare menajera, localitatea Crivina, comuna Nadrag, judetul Timis ”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a realiza, cu finantare de la bugetul local, obiectivul de investitii ,,Retea canalizare menajera...
 
Hotararea nr. 10 din 29 Martie 2011 (228 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 29 martie 2011 Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în urma efectuarii inventarierii anuale a bunurilor apartinând comunei Nadrag au fost identificate unele mijloace fixe si obiecte de inventar care au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic si...
 
Hotararea nr. 11 din 29 Martie 2011 (466 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 29 martie 2011 Privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nadrag al unor terenuri intravilane situate în comuna. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea administrarii cât mai eficiente a patrimoniului privat al comunei Nadrag, prin identificarea si preluarea tuturor terenurilor intravilane proprietate a Comunei Nadrag; Având în vedere prevederile art. 36 al....
 
Hotararea nr. 12 din 29 Martie 2011 (281 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 29 martie 2011 Privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Sportului – Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis în domeniul public al comunei Nadrag si în administrarea Consiliului Local al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Ti...
 
Hotararea nr. 13 din 29 Martie 2011 (233 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 29 martie 2011 Privind trecerea unui imobil din patrimoniul public al Comunei Nadrag în patrimoniul privat al Comunei Nadrag. Consiliul local al comunei Nadrag, jud. Timis; Având în vedere necesitatea unei mai bune si mai eficiente gospodariri a patrimoniului Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a cons...
 
Hotararea nr. 14 din 29 Martie 2011 (227 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 29 martie 2011 Privind achizitionarea directa fara licitatie de lemne de foc pentru Grupul Scolar „Traian Grozavescu” Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii celor mai bune conditii pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ în cadrul Grupului Scolar Traian Grozavescu Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de speci...
 
Hotararea nr. 15 din 29 Martie 2011 (236 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 29 martie 2011 Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii si aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei „Înfiintare retea de ape uzate( canalizare si statie de epurare) localitatea Nadrag, judetul Timis ” Consiliul local al comunei Nadrag, jud. Timis; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a realiza obiectivul de investitii „În...
 
Hotararea nr. 16 din 29 Martie 2011 (234 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 29 martie 2011 Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii si aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei „Modernizare drum comunal DC 140 Nadrag - Caprioru” Consiliul local al comunei Nadrag, jud. Timis; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a realiza obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 140 Nadrag - CaprioruR...
 
Hotararea nr. 17 din 29 Martie 2011 (265 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 29 martie 2011 Privind predarea în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a drumului comunal DC 140 Nadrag – Caprioru, apartinând Comunei Nadrag, pe perioada realizarii proiectului „Modernizare drum comunal DC 140 Nadrag - Caprioru” prin Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Consiliul local al comunei Nadrag, jud. Timis; Având în vedere intentia Con...
 
Hotararea nr. 18 din 29 Martie 2011 (231 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 29 martie 2011 Privind achizitionarea directa fara licitatie a contractului de servicii pentru realizarea unor masuratori si documentatii topografice. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea administrarii cât mai eficiente a patrimoniului comunei Nadrag, ceea ce presupune identificarea cu exactitate a fondului funciar; Având în vedere referatul compartimentului de s...
 
Hotararea nr. 19 din 29 Martie 2011 (235 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 29 martie 2011 Privind aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achizitii publice desfasurate pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea dru...
 
Hotararea nr. 20 din 13 Aprilie 2011 (357 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 13 aprilie 2011 Privind înlocuirea caloriferelor si tevilor, componente ale instalatiei de încalzire centrala de la gradinita din localitatea Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca la gradinita din localitatea Nadrag caloriferele si tevile instalatiei de încalzire sunt vechi si probabil colmatate, ceea ce face ca temperatura în salile de clasa sa fie scazuta, insta...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.