Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2019 contine 98 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 9 Ianuarie 2019 (29 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 09 ianuarie 2019 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului seciunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2018, din excedentul bugetului pentru anii precedeni. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local. Având în vedere faptul ca sumele necesare au fost ...
 
Hotararea nr. 2 din 9 Ianuarie 2019 (31 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 09 ianuarie 2019 Privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre Retim Ecologic Service S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor municipale, desfasurata în Zona 0 a judeului Timis, în baza contractului de delegare prin concesiune a activitailor de colectare a deseurilor nr. 1746/22.09.2017. Consiliul Lo...
 
Hotararea nr. 3 din 9 Ianuarie 2019 (45 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 Din 09 ianuarie 2019 Privind prelungirea valabilitaii Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru localitaile Nadrag si Crivina, numarul 40192/010 a,b, aprobat prin HCL Nadrag nr. 8 / 1999 Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis; Având în vedere prevederile art. I alin.1. si art. III din OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritor...
 
Hotararea nr. 4 din 30 Ianuarie 2019 (114 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 30 ianuarie 2019 Privind aprobarea organigramei si statului de funcii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice pentru anul 2019. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atribuiilor autoritailor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitai ; Avâ...
 
Hotararea nr. 5 din 30 Ianuarie 2019 (100 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 30 ianuarie 2019 Privind aprobarea planului anual de ocupare a funciilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag pentru anul 2019. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atribuiilor autoritailor publice locale ale comunei Nadrag; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; ...
 
Hotararea nr. 6 din 30 Ianuarie 2019 (100 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.6 din 30 ianuarie 2019 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2019 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere ...
 
Hotararea nr. 7 din 30 Ianuarie 2019 (32 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 30 ianuarie 2019 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziii publice a UAT Comuna Nadrag si a Planului anual al achiziiilor publice pentru anul 2019. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea derularii pocedurilor de achiziii publice în condiii legale; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere prevederil...
 
Hotararea nr. 8 din 27 Februarie 2019 (139 vizite)
Privind privind evaluarea si vânzarea prin licitaie a parcelei de teren intravilan inscrisa in CF 401442 Nadrag, nr. top. 401422 cu suprafaa de 1.355 mp. siuat pe strada Cornet din localitatea Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere existena necsitatea eficientei administrari a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nadrag Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; În conformitate cu prevederile art. 36 alin...
 
Hotararea nr. 9 din 27 Februarie 2019 (101 vizite)
Privind achiziționarea a 350 metri steri lemne de foc, necesare pentru încalzirea blocului nr. 24 din Nadrag în sezonul rece 2019 - 2020. Consiliul Local al comunei Nadrag județul Timis ; Având în vedere necesitatea ca Primaria Nadrag sa asigure încalzirea cu lemne la blocul de locuințe nr.24 din Nadrag în sezonul rece 2019 - 2020. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere ca valoarea produselor ce urmeaza a fi achizi...
 
Hotararea nr. 10 din 27 Februarie 2019 (105 vizite)
Privind aprobarea de principiu a limitarii accesului pe unele strazi si drumuri comunale a autovehiculelor ce depasesc o anumita masa autorizata. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere repetatele reclamaii ale cetaenilor comunei Nadrag privind starea strazilor si drumurilor din comuna care sunt deteriorate datorita greutaii mari a vehiculelor ce transporta masa lemnoasa si alte materiale. Având în vedere prevederile art.5, art. 22, art.40 si art. 44 ali...
 
Hotararea nr. 11 din 27 Martie 2019 (28 vizite)
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie, a parcelei de teren intravilan inscrisă in CF 401442 Nădrag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de 1.355 mp. siuat pe strada Cornet din localitatea Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea unei mai bune administrări a terenurilor ca fac parte din domeniul privat al comunei Nădrag, precum şi cererile formulate de mai multe persoane care doresc achiziţionarea de parcele de teren în comuna ...
 
Hotararea nr. 12 din 27 Martie 2019 (31 vizite)
Privind achiziţionarea directă de flori, arbori, arbusti ornamentali şi ornamente pascale ce vor fi amplasate în parcurile, rondourile şi locurile amenajate din comuna Nădrag; Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii aspectului urbanistic general al comunei Nădrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori şi a spaţiilor verzi din comună. Având în vedere avizul fa...
 
Hotararea nr. 13 din 27 Martie 2019 (28 vizite)
Privind aprobarea execuţiei de lucrări de reparaţii a caroseriei microbuzului Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare TM21PCN, din dotarea Primăriei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere faptul că microbuzului Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare TM21PCN, din dotarea Primăriei Nădrag prezintă defecţiuni la caroserie care ar putea avea impact negative asupra siguranţei pasagerilor transporta...
 
Hotararea nr. 14 din 27 Martie 2019 (21 vizite)
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 99 din 25.10.2017 privind dezmembrarea în două parcele a unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag, str. Padeş. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere eroarea materială din textul art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 99 din 25.10.2017 privind dezmembrarea în două parcele a unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag, str....
 
Hotararea nr. 15 din 27 Martie 2019 (26 vizite)
Privind modificarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 29 din 26.10.2016 privind aprobarea înființării Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare a comunei Nădrag, a organigramei statului de funcţiuni și formei de gestiune a serviciului. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea asigurării personalului necvesar exploatării conform reglementărilor în vigoar...
 
Hotararea nr. 16 din 27 Martie 2019 (21 vizite)
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor terenuri situate în comuna Nădrag, pe care a fost amplasată calea ferată a fostei persoane juridice „Uzina Ciocanul Nădrag” . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că proprietar tabular al imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri este Statul Român. Ţinând cont de faptul că Uzina Ciocanul Nădrag este o persoană jur...
 
Hotararea nr. 17 din 27 Martie 2019 (24 vizite)
Privind constatarea schimbării denumirii proprietarului a două terenuri extravilane proprietate a comunei Nădrag jud. Timiş. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere faptul că pentru două terenuri extravilane situate în comuna Nădrag, înscrise în CF vechi 1070 Jdioara top 1609/2-1609/4/47 cu suprafaţa de 56,0333 ha şi CF vechi 1070 Jdioara top 1609/2-1609/4/36 cu suprafaţa de 27,1090 ha, în calitate de proprietar în c...
 
Hotararea nr. 18 din 27 Martie 2019 (29 vizite)
Privind aprobarea dezlipirii a două parcele de teren intravilan din terenul înscris în CF 400411 Nădrag ( CF vechi 576 Nădrag) nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că proprietarul terenului înscris în CF 400411 Nădrag ( CF vechi 576 Nădrag) nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1 conform evidenţelor de carte funciară este Societatea Anonimă Forestieră Nădrag, persoană ...
 
Hotararea nr. 19 din 16 Aprilie 2019 (20 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2019. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere adresa nr.2214/31.01.2018 a DGFP Timiş. Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului...
 
Hotararea nr. 20 din 16 Aprilie 2019 (21 vizite)
Privind achiziţionarea directă de obiecte de mobilier stradal si echipamente de joacă ce vor fi amplasate în comuna Nădrag; Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii aspectului urbanistic general al comunei Nădrag, prin amenajarea parcurilor şi locurilor de joacă. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere că...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.