Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2016 contine 107 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 7 Ianuarie 2016 (117 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 07 ianuarie 2016 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului seciunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2015, din excedentul bugetului pentru anii precedeni. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliul...
 
Hotararea nr. 2 din 7 Ianuarie 2016 (88 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 07 ianuarie 2016 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local. inând cont de prevederile Hotarârii CJ Timis nr. 223/16.12.2015 inând cont de prevederile OUG 34/2006 privin...
 
Hotararea nr. 3 din 7 Ianuarie 2016 (98 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 07 ianuarie 2016 Privind stabilirea situaiei juridice a unui teren intravilan situat în comuna Nadrag, judeul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situaiei juridice din evidena cadastrala a comunei Nadrag, în sensul rectificarii meniunilor dintr-o carte funciara distincta, în sensul ca în loc de proprietar Societatea Anonima Româna Uzine...
 
Hotararea nr. 4 din 1 Februarie 2016 (260 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere adresele nr. 1243/18.01.2016 si nr. 1321/19.01.2016 a DGFP Timis, precum si adresa nr. 865/25.01.2016 a Consiliului Judeean Timis Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 20...
 
Hotararea nr. 5 din 1 Februarie 2016 (227 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea organigramei si statului de funcii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinanate pentru anul 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atribuiilor autoritailor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor act...
 
Hotararea nr. 6 din 1 Februarie 2016 (222 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea Agendei cultural sportive si de tineret a Primariei comunei Nadrag, pentru anul 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea desfasurarii a cât mai multor actvitai culturale si sportive în beneficiul tinerilor si a celorlalte categorii de locuitori ai comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate . ...
 
Hotararea nr. 7 din 1 Februarie 2016 (238 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizai dupa încheierea contractelor de achiziie si modificarea cotei TVA la 20%, pentru investiia „Reabilitare si extindere reea de apa uzata (canalizare si staie de epurare), localitatea Nadrag judeul Timis\", finanat prin Programul Naional de Dezvoltare Locala. Consiliul Local al Comunei Nadrag, Judeul Timi Având în f...
 
Hotararea nr. 8 din 1 Februarie 2016 (227 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 01. februarie 2016 Privind înfiinarea Serviciului public de salubrizare pentru activitaile de colectaretransport deeuri municipale la nivelul judeului Timi, care va deservi unitaile administrativ teritoriale din aria de operare a judeului Timi - membre ale ADID Timi si a documentelor constitutive aferente. Consiliul Local al Comunei Nadrag, Judeul Timis Având în vedere referatul compartimentului ...
 
Hotararea nr. 9 din 1 Februarie 2016 (157 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea rezilierii contractului de arendare nr. 1016/18.05.2010 si a actelor adiionale subsecvente acestuia, având ca obiect arendarea pasunii comunale. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere cererea nr. 1062/22.07.2015 depusa de dl. Nicolcescu Dan, prin care solicita rezilierea începând cu data de 01.01.2016 a contractului de arendare nr. 1016/18.0...
 
Hotararea nr. 10 din 1 Februarie 2016 (127 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 815/10.07.2014 având ca obiect concesionarea activului Tabara Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere solicitarea depusa de SC Complexul Turistic Cornet S.R.L. , prin care solicita întreruperea la zi a contractului de concesiune nr. 815/10.07.2014 încheiat între Consiliul Local al comunei Nad...
 
Hotararea nr. 11 din 1 Februarie 2016 (127 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1648/05.11.2012 având ca obiect concesionarea unui teren intravilan cu suprafaa de 260 mp. situat pe strada Pades zona strand si aprobarea vânzarii respectivului teren. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere cererea nr. 78/19.01.2016 depusa de perosana ce are calitate de concesionar în contractul de...
 
Hotararea nr. 12 din 1 Februarie 2016 (115 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.12 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2016 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în veder...
 
Hotararea nr. 13 din 1 Februarie 2016 (119 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 01februarie 2016 Privind aprobarea apartamentarii casei situata la adresa Nadrag, str. Metalurgistilor nr. 11, si înscrierea în cartea funciara a celor doua apartamente rezultate. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere solicitarile depuse de titularii contractelor de închiriere ale locuinelor situate în imobilul situat la adresa Nadrag str. Tineretului nr.11 de a cumpara res...
 
Hotararea nr. 14 din 1 Februarie 2016 (94 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 01 februarie 2016 Privind aprobarea parcelarii terenului intravilan înscris în CF 401358 Nadrag nr. Cadastral 401358, situat în zona Lunca din Nadrag, în vederea constituirii unor parcele destinate construirii de case. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere solicitarea mai multor locuitori ai comunei de a li se asigura parcele de teren pentru construirea de case de locuit Av...
 
Hotararea nr. 15 din 1 Februarie 2016 (84 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 01 februarie 2016 Privind achiziia directa a contractului de servicii pentru întocmirea proeictelor tehnice aferente realizarii obiectivelor de investiii „Construirea unei capele pentru cimitirul situat pe strada Gradiniei din Nadrag” si „Construirea a doua poduri în comuna Nadrag”. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere intenia Consiliului Local al c...
 
Hotararea nr. 16 din 24 Februarie 2016 (88 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 24 februarie 2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis . Având în vedere adresa nr.3067 din 15.02.2016 a DGRFP Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere ...
 
Hotararea nr. 17 din 24 Februarie 2016 (83 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 24 februarie 2016 Privind stabilirea situaiei juridice a unui teren intravilan situat în comuna Nadrag, judeul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situaiei juridice din evidena cadastrala a comunei Nadrag, în sensul rectificarii meniunilor dintr-o carte funciara distincta, în loc de proprietar Societatea Anonima Româna Uzinele Metalutgi...
 
Hotararea nr. 18 din 24 Februarie 2016 (83 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 24 februarie 2016 Privind trecerea în domeniul privat al Comunei Nadrag, a suprafeei de 81,2832 ha terenuri agricole i terenuri cu alte categorii de folosina (P, Pp, De, Cc) i în domeniul public a suprafeei de 195,3015 ha teren cu destinaie forestiera (Pd). Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis ; Având în vedere documentaia cadastrala întocmita de SC BIOS &CO SRL. Având în vedere refe...
 
Hotararea nr. 19 din 24 Februarie 2016 (77 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 24 februarie 2016 Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nadrag, necesare montarii instalaiei de încalzire centrala la biserica si casa parohiala si a înlocuirii ferestrelor la biserica. Consiliul Local al comunei Nadrag judeul Timis; Având în vedere solicitarea adresata de Preotul Paroh al Bisericii Ortodoxe din Nadrag privind acordarea unui sprijin material pentru montarea instalaiei de ...
 
Hotararea nr. 20 din 30 Martie 2016 (245 vizite)
România Judeul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 30 martie 2016 Privind aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT Comuna Nadrag si Asociaia Microregionala „Tara Fagetului” precum si cu ali reprezentantii ai sectorului public, sectorului privat si societaii civile care vor adera la acest parteneriat pentru elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin programul Naional de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 ; Consiliul...
 
Pagina 1 din 6 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.