Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2021 contine 92 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 15 Ianuarie 2021 (20 vizite)
Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice în mediul online” . Consiliul local al comunei Nădrag, județul Timiș: Având în vedere intenţia Primăriei comunei Nădrag de a diminua efectele pandemiei de covid...
 
Hotararea nr. 2 din 15 Ianuarie 2021 (19 vizite)
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Nădrag în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş. Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere faptul că, Comuna Nădrag prin Consiliul Local al Comunei Nădrag are calitatea de membru al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş . Având in vedere avizul ...
 
Hotararea nr. 3 din 15 Ianuarie 2021 (20 vizite)
Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice din subordinea primăriei. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Nădrag, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi ; Având în vedere avizul favorabi...
 
Hotararea nr. 4 din 15 Ianuarie 2021 (24 vizite)
Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea derulării pocedurilor de achiziţii publice în condiţii legale; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi...
 
Hotararea nr. 5 din 15 Ianuarie 2021 (20 vizite)
Privind privind aprobarea cumpărării de către Consiliul Local al Comunei Nădrag a unei parcele cu suprafaţa de 875 mp. din suprafaţa totală de 1379 mp. a terenului intravilan înscris în CF 400004 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144/155/2 , aflat în proprietatea numitului Bagiu Dorin Gheorghe, situat în localitatea Nădrag, strada Izvodea teren pe care se află amplasată hala metalică pentru gararea utilajelor din dotarea Primăriei Nădrag. ...
 
Hotararea nr. 6 din 15 Ianuarie 2021 (19 vizite)
Privind aprobarea primei întabulări in Cartea Funciara a unui teren situat in intravilanul localităţii Nădrag , Comuna Nădrag, situat pe strada Piaţa Parc. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea identificării corecte şi a bunei administrări a terenurilor din patrimoniul comunei Nădrag. Având în vedere documentaţia topografică întocmită de SC Terra Top SRL Având în vedere...
 
Hotararea nr. 7 din 15 Ianuarie 2021 (21 vizite)
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Nădrag, județul Timiș şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Nădrag . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că s-a constituit Consiliul Local al Comunei Nădrag în urma alegerilor locale ; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialit...
 
Hotararea nr. 8 din 15 Ianuarie 2021 (26 vizite)
Privind actualizarea tarifelor la serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare furnizate de către SPGC al Primăriei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că tarifele la serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare furnizate de către SPGC al Primăriei Nădrag au fost aprobare prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Nădrag nr. 4 din 11.01.2007 şi au rămas neschimbate până în prezent, la o...
 
Hotararea nr. 9 din 31 Martie 2021 (21 vizite)
Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2021-2022. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere avizul conform nr. 15.178/ 21.12.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; Având în vedere prevederile OMEC nr. 5.599 /2020. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; ...
 
Hotararea nr. 10 din 31 Martie 2021 (20 vizite)
Privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2021 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliu...
 
Hotararea nr. 11 din 31 Martie 2021 (27 vizite)
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor terenuri extravilane situate în localitatea Nădrag, în zona de ieşire din localitate . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că proprietar tabular al imobilelor ce face obiectul prezentei hotărâri este Statul Român. Având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilelor din evidenţa cadastrală a comunei ...
 
Hotararea nr. 12 din 31 Martie 2021 (20 vizite)
Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic Banatul Montan R.A pentru fondul forestier cu suprafaţa de 201,6 ha, proprietate a UAT Comuna Nădrag, aflat în administrarea acestui ocol. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că terenurile cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 201,6 ha. ce fac parte din patrimoniul UAT Comuna Nadrag sunt adminis...
 
Hotararea nr. 13 din 31 Martie 2021 (28 vizite)
Privind aprobarea închirierii, a capacităţii de păşunat şi a preţului minim pe hectar prevăzut în contractul de închiriere, pentru suprafaţa de 30 ha pajişte proprietatea UAT Comuna Nădrag, situată în golul alpin din Vârful Padeş, blocul fizic 661, înscrisă în CF 400194 Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea punerii în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al comunei ...
 
Hotararea nr. 14 din 31 Martie 2021 (23 vizite)
Privind aprobarea vânzării terenului extravilan cu suprafaţa de 5.000 mp. înscris în CF 401509 Nădrag nr. cadastral 401509 proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea Consiliului Local Nădrag Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitarea de cumpărare a terenului extravilan înscris în CF 401509 nr. cadastral 401509Nădrag, cu suprafaţa de 5.000 mp. situat în comuna Nădrag zona denumita P...
 
Hotararea nr. 15 din 31 Martie 2021 (20 vizite)
Privind dezmembrarea în două parcele (loturi) a terenului intravilan înscris în CF 400247 Nădrag nr. top 400247 situat în localitatea Nădrag str. Piaţa Parc . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere documentaţi...
 
Hotararea nr. 16 din 31 Martie 2021 (22 vizite)
Privind modificarea suprafeţei terenului intravilan înscris în CF 400545 Nădrag, nr. top. 84 situat în localitatea Nădrag, str. Liniştei nr.11. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere faptul că în urma efectuării unor măsurători topografice s-a constatat faptul că suprafaţa terenului înscris în CF 400545 Nădrag nr. top. 84 situat în localitatea Nădrag str. Liniştei nr.11 este gresit consemnată în cartea f...
 
Hotararea nr. 17 din 31 Martie 2021 (20 vizite)
Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF 400306 Nădrag, nr. topografic 400306, cu suprafaţa de 8.265 mp. aflat în proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag şi a existenţei unor cer...
 
Hotararea nr. 18 din 21 Aprilie 2021 (21 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2021. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere adresa DGFP Timiş nr.934/05.04.2021 prin care se repartizează sumele defalcate din TVA pe anul 2021. Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; ...
 
Hotararea nr. 19 din 21 Aprilie 2021 (21 vizite)
Privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice aprobată prin HCL Nădrag nr. 3 din 15.01.2021. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Nădrag, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi ; Având în v...
 
Hotararea nr. 20 din 21 Aprilie 2021 (20 vizite)
Privind aprobarea racordării la retelele de electricitate şi apă – canalizare a capelei mortuare situate în cimitirul de pe strada Şcolii. . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere solicitările formulate de mai multi cetăţeni ai comunei Nădrag de a li se asigura condiţii adecvate pentru comemorările funerare din capela situată în cimitirul de pe strada Şcolii . Având în vedere referatul nr. 726 / 20....
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.