Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2023 contine 118 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 9 Ianuarie 2023 (22 vizite)
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2022, din excedentul bugetului pentru anii precedenţi. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere referatul nr. 35 din 06.01.2023 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere referatul nr. 36 din 06.01.2023 al compartimentului de sp...
 
Hotararea nr. 2 din 27 Ianuarie 2023 (22 vizite)
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2023. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere adresa DGFP Timiş prin care se repartizează sumele defalcate din TVA pe anul 2023. Ţinând cont de prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; Având în vedere r...
 
Hotararea nr. 3 din 27 Ianuarie 2023 (26 vizite)
Privind aprobarea înfiinţării unui centru de permanenţă pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare în regim de gardă în comuna Nădrag, judeţul Timiş. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea asigurării, către populaţia comunei Nădrag şi satului Crivina, a asistenţei medicale continue în regim de gardă corespunzător legislaţiei în vigoare. Având în vedere referatul n...
 
Hotararea nr. 4 din 27 Ianuarie 2023 (21 vizite)
Privind completarea prin act adiţional a Acordului de cooperare nr. 459/ 14.07.2022, privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare comunei Nădrag, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Ţinând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fie...
 
Hotararea nr. 5 din 27 Ianuarie 2023 (28 vizite)
Privind evaluarea în vederea vânzării a unui număr de două terenuri, component a domeniului privat al Comunei Nădrag, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea administrării eficiente a bunurilor imobile din patrimoniul Comunei Nădrag; Ţinând cont de solicitările de cumpărare a celor 2 terenuri, cu suprafaţa de 3.389 mp respectiv 240 mp...
 
Hotararea nr. 6 din 27 Ianuarie 2023 (22 vizite)
Privind dezmembrarea în trei loturi a terenului intravilan înscris în CF 401764 Nădrag, nr. top. 401764 situat în Nădrag str. Splaiul Strandului. Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag. Având în vedere referatul nr. 133 din 20.01.2023 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; Având în vedere referatul nr.134 din 20.01.2023 al compartimentu...
 
Hotararea nr. 7 din 27 Ianuarie 2023 (22 vizite)
Privind unificarea a 3 imobile teren intravilan având numerele cadastrale 401386, 401388 şi 401760 situate în localitatea Nădrag str. Liniştei nr.23 - 24. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag. Având în vedere referatul nr. 136 / 20.01.2023 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de hotărâre; ...
 
Hotararea nr. 8 din 27 Ianuarie 2023 (20 vizite)
Privind alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren intravilan, cu suprafaţă de 1.500 mp. neînscris în cartea funciară, situată în Nădrag str. Splaiul Ştrandului. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Comunai Nădrag . Având în vedere referatul nr. 139 din 20.01.2023 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectul...
 
Hotararea nr. 9 din 27 Ianuarie 2023 (21 vizite)
Privind alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren intravilan, cu suprafaţă de 1.670 mp. neînscris în cartea funciară, situată în Nădrag str. Oţelarilor. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Comunai Nădrag . Având în vedere referatul nr. 142 din 20.01.2023 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului de ho...
 
Hotararea nr. 10 din 27 Ianuarie 2023 (22 vizite)
Privind actualizarea tarifelor la serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare furnizate de către Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ( SAAC ) al Comunei Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Ţinând cont de creşterea fără precedent a indicelui preţurilor de consum determinată de evoluţia preţurilor şi tarifelor la energie, combustibili, materiale, servicii etc.la nivel national, care constituie cauza pen...
 
Hotararea nr. 11 din 27 Ianuarie 2023 (21 vizite)
Privind aprobarea actualizării tarifelor pentru unele lucrări efectuate de către Serviciul Public de Salubrizare şi Administrare a Domeniului Public al Comunei Nădrag ( SPSADP), şi aprobarea efectuării unor lucrări necuprinse în caietul de sarcini al serviciului. Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş; Având în vedere creşterea accentuată a preţurilor la combustibili şi piese de schimb din ultimul an, care are un impact negativ asupr...
 
Hotararea nr. 12 din 27 Ianuarie 2023 (33 vizite)
Privind aprobarea casării şi scoaterii din uz a unor obiecte de inventar din patrimoniul Primăriei Comunei Nădrag . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că, în urma inventarierii bunurilor materiale din Patrimoniul Primăriei Comunei Nădrag, s-a constatat că unele obiecte de inventar şi mijloace fixe din respectivul patrimoniu au un grad avansat de uzură fizică şi morală astfel încât nu mai pot fi folosite conform d...
 
Hotararea nr. 13 din 28 Februarie 2023 (21 vizite)
Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe întreaga stradă Padeş din comuna Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea protejării mediului înconjurător, a caselor de locuit şi a sistemului rutier , precum şi pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier de pe strada Pade...
 
Hotararea nr. 14 din 28 Februarie 2023 (22 vizite)
Privind modificarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nădrag ; Ţinând cont de faptul că a fost finalizat obiectivul de investiţii „Modernizarea, renovarea şi dotarea caminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin m...
 
Hotararea nr. 15 din 28 Februarie 2023 (24 vizite)
Privind interzicerea circulaţiei şi accesului vehiculelor cu tracţiune animală în unele zone din comuna Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea protejării aspectului urbanistic corespunzător, a desfăşurării circulaţiei publice în condiţii de siguranţă în comuna Nădrag precum şi păstrarea curăţeniei publice pe raza comunei. Având în vedere referatul nr.458/23.02.2023 al primarulu...
 
Hotararea nr. 16 din 28 Februarie 2023 (26 vizite)
Privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Comunei Nădrag, a unui teren intravilan înscris în CF 400248 Nădrag,nr. cadastral/nr. topografic 400248 situat în Nădrag, Aleea Teiului . Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere că proprietar tabular al imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri este Statul Român. Având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilelor din patrimon...
 
Hotararea nr. 17 din 28 Februarie 2023 (28 vizite)
Privind alocarea de număr cadastral, pentru parcela de teren intravilan cu destinaţia Parc de joacă, în suprafaţa de 702 mp. nr. cadastral CC393, identic cu nr. top 105/1/a/3/1/1, situat în com.Nădrag sat Crivina nr. 17, jud Timiş. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Comunai Nădrag . Având în vedere referatul nr.464 din 23.02.2023 al prim...
 
Hotararea nr. 18 din 28 Februarie 2023 (21 vizite)
Privind alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren intravilan, cu suprafaţă de 9.322 mp. neînscris în cartea funciară, situată în Nădrag str. Strada Ghioceilor. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Comunai Nădrag . Având în vedere referatul nr. 467 din 23.02.2023 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al proiectului...
 
Hotararea nr. 19 din 28 Februarie 2023 (25 vizite)
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, cu suprafaţa de 1.160 mp. înscris în CF 401765 Nădrag nr. cadastral 401765, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag şi a existenţei unor cereri privind cumpărarea de terenuri de pe raza comunei Nădrag. ...
 
Hotararea nr. 20 din 28 Februarie 2023 (22 vizite)
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, cu suprafaţa de 1.300 mp. înscris în CF 401759 Nădrag nr. cadastral 401759, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat. Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al Comunei Nădrag şi a existenţei unor cereri privind cumpărarea de terenuri de pe raza comunei Nădrag. ...
 
Pagina 1 din 6 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.