Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 392 | 14,4%
14,4
19 - 60 ani: 1652 | 60,8%
60,8
Peste 60 ani: 671 | 24,7%
24,7
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2014 contine 64 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 29 Ianuarie 2014 (815 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 29 ianuarie 2014 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor acti...
 
Hotararea nr. 2 din 29 Ianuarie 2014 (259 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 29 ianuarie 2014 Privind evaluarea în vederea vânzarii a unor terenuri intravilane situate în comuna Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere ca la nivelul comunei Nadrag exista mai multe solicitari privind cumpararea de terenuri intravilane formulate de diverse persoane fizice si juridice; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil ...
 
Hotararea nr. 3 din 29 Ianuarie 2014 (223 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.3 din 29 ianuarie 2014 Privind achizitionarea directa de cosuri de gunoi stradale cu acoperis din lemn si a doua suporturi pentru biciclete. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin colectarea deseurilor, hârtiilor si altor resturi menajere de pe raza comunei. Având în vedere referatul compartimentului de ...
 
Hotararea nr. 4 din 29 Ianuarie 2014 (135 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 29 ianuarie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400774 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/17. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului ...
 
Hotararea nr. 5 din 29 Ianuarie 2014 (173 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 29 ianuarie 2014 Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de executie pentru taierea arborilor evidentiati în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 2552 DJ681 Vl. Nadragului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere Actul de Punere în Valoare nr. nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 2552 DJ681 Vl. Nadragului. întocmit de Ocolul Si...
 
Hotararea nr. 6 din 6 Februarie 2014 (283 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 06 februarie 2014 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 642/20.01.2014 a CJ Timis si adresa nr. 751/21.01.2014 a DGFP Timis Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publi...
 
Hotararea nr. 7 din 6 Februarie 2014 (256 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 06 februarie 2014 Privind aprobarea solicitarii de prelungire pâna la data de 05.11.2014 a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei, în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul ...
 
Hotararea nr. 8 din 26 Februarie 2014 (259 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.8 din 26 februarie 2014 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii ce nu dispun de mijloace materiale si financiare pentru plata amenzilor contraventionale pot presta activitati în folosul comunitatii ca sanctiune dispusa de instantele de judecata, iar suspectii sau inculpatii pot presta munca neremunerata în folosul comunitatii ca urmare a dispozitiei procurorului. Con...
 
Hotararea nr. 9 din 26 Februarie 2014 (197 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.9 din 26 februarie 2014 Privind aprobarea specializarii ca agent de turism a unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag a implementat proiectul integrat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, judetul Tim...
 
Hotararea nr. 10 din 26 Februarie 2014 (214 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 26 februarie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400117 Nadrag nr. topografic 400117. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în ved...
 
Hotararea nr. 11 din 26 Februarie 2014 (210 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 26 februarie 2014 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului intravilan având categoria de folosinta curti constructii, înscris în CF 400117 Nadrag nr. topografic 400117 situat la adresa Nadrag, str. Gradinitei nr.5. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în ve...
 
Hotararea nr. 12 din 26 Februarie 2014 (231 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 26 februarie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400276 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/9/6/5/2/16/16/63/3/1. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului...
 
Hotararea nr. 13 din 26 Februarie 2014 (198 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 26 februarie 2014 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului intravilan având categoria de folosinta curti constructii, înscris în CF 400276 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/19/6/5/2/16/16/63/3/1 situat la adresa Nadrag, str. Stadion zona bl.6. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei...
 
Hotararea nr. 14 din 26 Februarie 2014 (176 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 26 februarie 2014 Privind vânzarea prin licitatie a trei terenuri apartinând domeniului privat al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulare de mai multe persoane care doresc achizitionarea de terenuri intravilane în comuna Nadrag ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de sp...
 
Hotararea nr. 15 din 26 Februarie 2014 (160 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 26 februarie 2014 Privind vânzarea directa a doua terenuri intravilane aferente unor case de locuit. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulate de proprietarii caselor de locuit situate la adresele Nadrag str.Otelarilor nr.9 si Nadrag str. Pasaj Stadion nr. 2 de a li se vinde fiecaruia terenul proprietate privata a Comunei Nadrag, pe care au amplasata casa de locui...
 
Hotararea nr. 16 din 26 Februarie 2014 (152 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 26 februarie 2014 Privind deschiderea unei carti funciare noi pentru o parcela de teren situata în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere referatul compartimentului de...
 
Hotararea nr. 17 din 26 Februarie 2014 (164 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 26 februarie 2014 Privind stabilirea situatiei juridice a doua terenuri intravilane situate în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situatiei juridice din evidenta cadastrala a comunei Nadrag, în sensul rectificarii mentiunilor din doua carti funciare distincte, în loc de proprietar Societatea Anonima Forestiera Nadrag, ...
 
Hotararea nr. 18 din 26 Martie 2014 (152 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 26 martie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 2979 / 18.03.2014 a DGFP Timis privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe...
 
Hotararea nr. 19 din 26 Martie 2014 (124 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 26 martie 2014 Privind initierea procedurii de concesionare sau închiriere în anul 2014 a pajistilor aflate în domeniul public si în domeniul privat al comunei Nadrag, în baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au animalele înscrise în RNE. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea punerii în valoare a pajistilor aflate în dome...
 
Hotararea nr. 20 din 26 Martie 2014 (134 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 26 martie 2014 Privind aprobarea capacitatii de pasunat a pajistilor aflate în domeniul public si în domeniul privat al comunei Nadrag, în vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a acestora. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea mentinerii suprafetelor, a punerii în valoare, a folosirii optime a pajistilor si a protejarii mediului mediului,...
 
Pagina 1 din 4 1 2 3 4 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 15 (28 Februarie ...) H.C.L. 16 (28 Februarie ...) H.C.L. 17 (28 Februarie ...) H.C.L. 18 (28 Februarie ...) H.C.L. 19 (28 Februarie ...) H.C.L. 20 (28 Februarie ...)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.