Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Camera Parc Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 384 | 14,1%
14,1
19 - 60 ani: 1658 | 61,1%
61,1
Peste 60 ani: 673 | 24,8%
24,8
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2014 contine 64 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 41 din 30 Iulie 2014 (106 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 41 din 30 iulie 2014 Privind capturarea si transportarea în adaposturile serviciilor specializate, a câinilor fara stapân de pe raza comunei Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Tinând cont de cresterea numarului de câini fara stapân de pe raza comunei Nadrag , fapt care creaza o situatie de potential pericol asupra locuitorilor comunei ; Având în vedere referatul compartimentului de spe...
 
Hotararea nr. 42 din 30 Iulie 2014 (123 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.42 din 30 iulie 2014 Privind evaluarea în vederea vânzarii a doua terenuri intravilane aferente cladirii în care a functionat fosta centrala termica a blocului nr. 6 din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere ca la nivelul comunei Nadrag exista mai multe solicitari privind cumpararea de terenuri intravilane formulate de diverse persoane fizice si juridice; Având în vedere referatul compart...
 
Hotararea nr. 43 din 30 Iulie 2014 (81 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 43 din 30 iulie 2014 Privind vânzarea prin licitatie a unui teren intravilan cu suprafata de 1.000 mp situat în localitatea Nadrag strada Lunca. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulare de mai multe persoane care doresc achizitionarea de terenuri intravilane în comuna Nadrag ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul fav...
 
Hotararea nr. 44 din 1 August 2014 (342 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 44 din 01.08.2014 Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului în valoare de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat intitulat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, ju...
 
Hotararea nr. 45 din 27 August 2014 (413 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 45 din 27 august 2014 Privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzarii prin licitatie a terenului intravilan cu suprafata de 1.000 mp. înscris în CF 401339 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2, situat în localitatea Nadrag strada Lunca. . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a vinde pri...
 
Hotararea nr. 46 din 27 August 2014 (189 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 46 din 27 august 2014 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din întocmirea Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii „Reabilitare si extindere retea de apa uzata (canalizare si statie de epurare), localitatea Nadrag judetul Timis\" Consiliul Local al Comunei Nadrag, Judeul Timi Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a realiza obiectivul de i...
 
Hotararea nr. 47 din 27 August 2014 (282 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 47 din 27 august 2014 Privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor aferente obiectivului de investitii „Reabilitare si extindere retea de apa uzata (canalizare si statie de epurare), localitatea Nadrag judetul Timis\" în vederea obtinerii unei finantari prin Programul national de dezvoltare locala. Consiliul Local al Comunei Nadrag, Judeul Timi Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag...
 
Hotararea nr. 48 din 24 Septembrie 2014 (334 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 48 din 24 septembrie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis . Având în vedere adresa nr. 8764/04.09.2014 a DGFP Timis. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere pre...
 
Hotararea nr. 49 din 24 Septembrie 2014 (325 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.49 din 24 septembrie 2014 Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 750.000 lei necesar acoperirii unei parti din cheltuielile aferente proiectului de investitii „Reabilitare, refunctionalizare si mansardare sediu primarie în Comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis; Având în vedere faptul ca Primaria comunei Nadrag executa ...
 
Hotararea nr. 50 din 24 Septembrie 2014 (289 vizite)
România AVIZAT: Comuna Nadrag PRIMAR Judetul Timis MUNTEAN LIVIU Consiliul Local HOTARÂREA nr. 50 din 24 septembrie 2014 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a bunurilor imobile proprietate a Primariei comunei Nadrag; Tinând cont ca Atelierul scoala din cadrul...
 
Hotararea nr. 51 din 14 Octombrie 2014 (261 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 51 din 14 octombrie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis . Având în vedere adresele nr. 9505/01.10.2014 a DGFP Timis, nr. 12700/10.10.2014 a Consiliului Judetean Timis si nr. 9964/15.10.2014 a DGFP Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere...
 
Hotararea nr. 52 din 29 Octombrie 2014 (97 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.52 din 29 octombrie 2014 Privind aprobarea efectuarii de lucrari de conservare la obiectivul de investitii „Reabilitare, refunctionalizare si mansardare sediu primarie în comuna Nadrag judetul Timis”, investitie executata asupra unui imobil ca face parte din domeniul public al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis; Având în vedere faptul ca lucrarile la obiectivul de investit...
 
Hotararea nr. 53 din 29 Octombrie 2014 (88 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 53 din 29 octombrie 2014 Privind aprobarea achizitionarii de flori si arbori ornamentali. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al c...
 
Hotararea nr. 54 din 29 Octombrie 2014 (97 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 54 din 29 octombrie 2014 Privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei functionari a Consiliului loc al al comunei Nadrag;. Tinând cont de prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Nadrag; În temeiul prevederilor art. 54 Legea nr...
 
Hotararea nr. 55 din 29 Octombrie 2014 (93 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 55 din 29 octombrie 2014 Privind solicitarea de prelungire pâna la data de 05.05.2015 a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei, în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în...
 
Hotararea nr. 56 din 26 Noiembrie 2014 (278 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 56 din 26 noiembrie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresele nr. 9964/15.10.2014, 10598/31.10.2014 si 11720/20.11.2014 ale DGRFP Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ...
 
Hotararea nr. 57 din 26 Noiembrie 2014 (242 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 57 din 26 noiembrie 2014 Privind evaluarea în vederea vânzarii a unor terenuri intravilane din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere ca la nivelul comunei Nadrag exista mai multe solicitari privind cumpararea de terenuri intravilane formulate de diverse persoane fizice si juridice; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al co...
 
Hotararea nr. 58 din 26 Noiembrie 2014 (222 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 58 din 26 noiembrie 2014 Privind aprobarea achizitionarii de pavele pentru pavaj. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea de trotuare pavate în comuna. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;...
 
Hotararea nr. 59 din 26 Noiembrie 2014 (263 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 59 din 26 noiembrie 2014 Privind aprobarea cumpararii de cadouri ce vor fi distribuite copiilor din comuna Nadrag , cu prilejul Craciunului 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia de a fi daruite cadouri copiilor din comuna Nadrag cu prilejul sarbatorilor religioase traditionale; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate . Având în vedere avizul comis...
 
Hotararea nr. 60 din 26 Noiembrie 2014 (233 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 60 din 26 noiembrie 2014 Privind achizitionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2015, cu imagini din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia primariei Nadrag de a promova imaginea comunei pe plan intern si international. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ...
 
Pagina 3 din 4 < 1 2 3 4 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 29 (27 Martie 2024) H.C.L. 30 (27 Martie 2024) H.C.L. 31 (27 Martie 2024) H.C.L. 32 (27 Martie 2024) H.C.L. 33 (27 Martie 2024) H.C.L. 34 (27 Martie 2024)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.