Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Casatorii Publicatii Casatorii Declaratii de avere Declaratii de interese Hotarari de consiliu Procese Verb.Sed.Cons.Loc. Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Anunturi Colective Dispozitiile Primarului Cereri și formulare tip Informații publice Organigrama Strategia Sinteza Nadrag
Contacteaza Primaria Administratia Locală Prezentarea Localitatii Structura populatiei Biserici Galeria de Imagini Camera Parc Nadragul de pe satelit Video Youtube Scoala din Nadrag Calendare perete Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
O zi educativa 2024 Nocturna August 2023 Festival Colinde 2022 Zilele Comunei Nadrag 2023 Decembrie 2022 Vf. Pades in Martie Iarna la Nadrag 2016 Vf. Pades Martie 2013 Decembrie 2017
Structura populatiei
Total locuitori 2715
Sex Masculin: 1333 | 49,1%
49,1
Sex Feminin: 1382 | 50,9%
50,9
 
0 - 18 ani: 384 | 14,1%
14,1
19 - 60 ani: 1658 | 61,1%
61,1
Peste 60 ani: 673 | 24,8%
24,8
 
Nasteri 2024: 2 | 20,0%
20,0
Decese 2024: 8 | 80,0%
80,0
bevelArhiva Din Anul 2014 contine 64 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 21 din 26 Martie 2014 (79 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 21 din 26 martie 2014 Privind aprobarea pretului pe hectar prevazut în contractele de concesiune sau închiriere a pajistilor aflate în domeniul public si în domeniul privat al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea punerii în valoare si folosirii optime a pajistilor din domeniul public si domeniul privat al comunei Nadrag, prin concesionarea sau închiri...
 
Hotararea nr. 22 din 26 Martie 2014 (80 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 22 din 26.martie.2014 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2014 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere ...
 
Hotararea nr. 23 din 30 Aprilie 2014 (204 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 23 din 30 aprilie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 4623 / 17.04.2014 a C.J Timis privind redistribuirea sumelor pe trimestre din cota de 18,5% din impozitul pe venit Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizu...
 
Hotararea nr. 24 din 30 Aprilie 2014 (124 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.24 din 30 aprilie 2014 Privind aprobarea concesionarii terenurilor intravilane înscrise în CF 400212 Nadrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 si CF 401346 Nadrag nr. cadastral 401346, si în situate în Nadrag str. Splaiul Strandului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea d-nei. Dragoi Daniela Nicoleta , prin care solicita aprobarea concesionarii terenului intravilan în...
 
Hotararea nr. 25 din 30 Aprilie 2014 (94 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 25 din 30 aprilie 2014 Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga Nadrageana” în anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Nadrag a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice, spectacole, dansuri si focuri de artificii. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;...
 
Hotararea nr. 26 din 30 Aprilie 2014 (94 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 26 din 30 aprilie 2014 Privind scolarizarea unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag, în vederea obtinerii permisului de conducere pentru microbuzul cu 21 de locuri din dotarea primariei. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag nu exista personal posesor al permisului de c...
 
Hotararea nr. 27 din 30 Aprilie 2014 (105 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 27 din 30 aprilie 2014 Privind acordarea unui premiu pentru un elev din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozavescu Nadrag, care a obtinut locul al –II -lea la faza nationala a olimpiadei de matematica 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea stimularii elevilor cu rezultate deosebite la învatatura; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; ...
 
Hotararea nr. 28 din 28 Mai 2014 (239 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 28 din 28 mai 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. . 356/2013 privind bugetul de stat ...
 
Hotararea nr. 29 din 28 Mai 2014 (236 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 29 din 28 mai 2014 Privind aprobarea de principiu a contractarii unui credit bancar necesar acoperirii unei parti din cheltuielile aferente obiectivului de investitii „Reabilitare, refunctionalizare si mansardare sediu primarie în comuna Nadrag, jud. Timis” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea acoperirii de catre Comuna Nadrag a unei parti din cheltuielile afe...
 
Hotararea nr. 30 din 28 Mai 2014 (584 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARAREA nr. 30 din 28 mai 2014 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Tinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; având în vedere prevederile art.253 alin.(2) si (...
 
Hotararea nr. 31 din 28 Mai 2014 (220 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 31 din 28 mai 2014 Privind alocarea de numar cadastral si deschiderea unei carti funciare noi pentru Centrul de Informare Turistica din comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca în comuna Nadrag a fost implementat proiectul „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, jude...
 
Hotararea nr. 32 din 25 Iunie 2014 (87 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 32 din 25 iunie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 6175/16.06.2014 a DGRFP Timis prin care s-a aprobat majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu 50 mii pentru achitarea drepturilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu ha...
 
Hotararea nr. 33 din 25 Iunie 2014 (74 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 33 din 25 iunie 2014 Privind aprobarea achizitionarii a 100 m steri lemn de foc pentru Cresa din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii conditiilor optime de functionare pentru cresa cu doua grupe din comuna Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului lo...
 
Hotararea nr. 34 din 25 Iunie 2014 (75 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 34 din 25 iunie 2014 Privind aprobarea achizitionarii de steaguri pentru pavoazarea comunei Nadrag . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al localitatii, prin montarea de steaguri pe stâlpii retelei de iluminat public ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul comisiei de specialita...
 
Hotararea nr. 35 din 25 Iunie 2014 (82 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 35 din 25 iunie 2014 Privind stabilirea situatiei juridice a unui imobil situat în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situatiei juridice din evidenta cadastrala a comunei Nadrag, în sensul rectificarii mentiunilor dintr-o carte funciara, în loc de proprietar S.A.R Uzinele Metalurgice Unite \"Titan, Nadrag, Calan”, socie...
 
Hotararea nr. 36 din 25 Iunie 2014 (84 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 36 din 25 iunie 2014 Privind deschiderea de carti funciare noi pentru trei parcele de teren situate în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere referatul compartimentului de sp...
 
Hotararea nr. 37 din 24 Iulie 2014 (81 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 37 din 24 iulie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400277 Nadrag, provenit din conversia CF 307 Nadrag, nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în v...
 
Hotararea nr. 38 din 24 Iulie 2014 (100 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 38 din 24 iulie 2014 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului intravilan, înscris în CF 400277 Nadrag, provenit din conversia CF 307 Nadrag, nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/19/6/5/2/16/16/7 situat în Nadrag, str. Lunca. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în v...
 
Hotararea nr. 39 din 24 Iulie 2014 (87 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 39 din 24 iulie 2014 Privind alocarea de numar cadastral si deschiderea unei carti funciare noi pentru terenul extravilan aferent Taberei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag a preluat în proprietate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Sportului – Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret activul Tabara Nadrag, iar terenul aferent constructii...
 
Hotararea nr. 40 din 30 Iulie 2014 (203 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 40 din 30 iulie 2014 Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga satului Crivina” în anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Crivina a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice, spectacole, dansuri si focuri de artificii. Având în vedere referatul compartimentului de specialit...
 
Pagina 2 din 4 < 1 2 3 4 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag pe ani
Hotarari din anul 2006 Hotarari din anul 2007 Hotarari din anul 2008
Hotarari din anul 2009 Hotarari din anul 2010 Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012 Hotarari din anul 2013 Hotarari din anul 2014
Hotarari din anul 2015 Hotarari din anul 2016 Hotarari din anul 2017
Hotarari din anul 2018 Hotarari din anul 2019 Hotarari din anul 2020
Hotarari din anul 2021 Hotarari din anul 2022 Hotarari din anul 2023
Hotarari din anul 2024
Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Lugojan DimaPescaru DamianSuciu Timotheea NoelleMihai Alma CelineZlatan Sole Federica
Decese in localitate
Decedaţi
Anghel Claudiu EugenPeicuti NicolaeDragomir AnaBenazzi Pavel PetruSuciu Lazar
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
H.C.L. 29 (27 Martie 2024) H.C.L. 30 (27 Martie 2024) H.C.L. 31 (27 Martie 2024) H.C.L. 32 (27 Martie 2024) H.C.L. 33 (27 Martie 2024) H.C.L. 34 (27 Martie 2024)
Foaie Nădrăgeană
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. 41 (Decembrie 2018) F.N. 40 (August 2018) F.N. 39 (Mai 2018) F.N. 38 (Martie 2018) F.N. 37 (Decembrie 2017) F.N. 36 (Octombrie 2017)
Vremea Meteo
Prognoza meteo pe 3 zile
Min Max
Temperatura Actuală:
Informatii utile
bullet Fii Pregatit
bullet Cazier judiciar Timis
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
bullet A.N.P.C.