Concesionare Creșă
Postat de admin la 18 martie 2024 16:56:13
In data de 15.03.2024 a fost concesionat imobilul “Creşa veche ” situată în Nădrag str. Grădiniţei nr. 3. înscris în CF 400770 Nădrag, nr. cadastral 1/1/1/b/26/10/a/1/2, proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul public, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag. ,compus din clădire P + 1E cu suprafața construita de 335.8 mp , suprafața construita desfășurata de 677,1 mp. si terenul aferent cu suprafața de 1.007 mp.
Destinația: Înființare unitate specializata pentru furnizare de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice aflate in stare de necesitate;

Concesionar SC EUROCAV PROIECT SRL